"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskning vid Kemiska institutionen

Forskningen inom institutionen är uppdelad i tre huvudområden: Biologisk kemi, Miljö- och biogeokemi och Teknisk kemi.

Biologisk kemi

Inom biologisk kemi studerar vi biomolekyler för att förstå viktiga livsprocesser.

Miljö- och biogeokemi

Vi studerar hur kemiska ämnen sprids i miljön och vad som styr biogeokemiska kretslopp.

Teknisk kemi

Forskningen är inriktad mot förädling av biomassa, med koppling till processer i framtidens bioraffinaderier.

Vår forskarutbildning

Är du intresserad av forskning i kemi? Här kan du läsa mer.

Aktuella publikationer

Här finns kemiska institutionens senaste publikationer

Senast uppdaterad: 2020-02-27