Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskning

Forskningen inom institutionen är uppdelad i tre huvudområden: Biologisk kemi, Miljö- och biogeokemi och Teknisk kemi.

Biologisk kemi
Biologisk kemi

Inom biologisk kemi studerar vi biomolekyler för att förstå viktiga livsprocesser.

Miljö- och biogeokemi
Miljö- och biogeokemi

Vi studerar hur kemiska ämnen sprids i miljön och vad som styr biogeokemiska kretslopp.

Teknisk kemi
Teknisk kemi

Forskningen är inriktad mot förädling av biomassa, med koppling till processer i framtidens bioraffinaderier.

Aktuella publikationer

Här finns kemiska institutionens senaste publikationer