"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskning vid Kemiska institutionen

Forskningen inom institutionen är uppdelad i fyra forskningsmiljöer: 1) Biologisk kemi, Biofysisk kemi och Strukturbiologi. 2) Miljökemi, Analytisk kemi, Biogeokemi, Inorganisk kemi och Kemometri. 3) Organisk kemi. 4) Industriell kemi.

Biologisk kemi

Inom biologisk kemi studerar vi biomolekyler för att förstå viktiga livsprocesser.

Miljö- och biogeokemi

Vi studerar hur kemiska ämnen sprids i miljön och vad som styr biogeokemiska kretslopp.

Teknisk kemi

Forskningen är inriktad mot förädling av biomassa, med koppling till processer i framtidens bioraffinaderier.

Vår forskarutbildning

Är du intresserad av forskning i kemi? Här kan du läsa mer.

Aktuella publikationer

Här finns kemiska institutionens senaste publikationer

Senast uppdaterad: 2024-02-01