"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-05-02

GIS- framtidens arbetsmarknad

NYHET Den 20 april fick ett tjugotal studenter vid Umeå universitet chans att träffa framgångsrika representanter av GIS-branschen i Lycksele. Informationsdagen arrangerades i samarbete mellan Umeå universitet och IGIS Lycksele för att skapa möjligheter för nätverk och samverkan mellan Umeå universitets studenter och näringslivet.

Med inspiration, möjlighet och nätverk som röd tråd arrangerades informationsdagen för Umeå universitets studenter den 20 april i Lycksele. Arrangemanget är ett resultat av samarbete mellan Umeå universitet, GISTECH* och IGIS. Informationsdagens mål var att ge snart nyexaminerande studenter möjlighet att knyta värdefulla kontakter med potentiella arbetsgivare och att skapa möjligheter till långsiktigt samarbete mellan universitetet och GIS-företagen. Geografiska Informationssystem är en snabbväxande bransch som under de senaste tio åren etablerat sig starkt i Norrland med Lycksele som huvudort. Idag finns det ett flertal små och stora företag i Lycksele som har sin verksamhet inom geografiska Informationssystem och behovet av kunniga medarbetare växer ständigt.

Stort intresse bland studenter till GIS-branschen.

Förhoppningarna inför eventet var på topp bland alla deltagarna.
- Jag vill få en bättre bild av vad jag kan jobba med efter min utbildning och träffa potentiella arbetsgivare, sade Johanna Andersson från Vännäs som läser till systemvetare och planerar att inrikta sig inom just GIS.

Bland andra studenter som besökte eventet fanns datavetare, ekonomer, samhällsplanerare och kognitionsvetare och många av dem hade stora förväntningar. Att få bättre inblick i GIS- arbetsområde och ta reda på om det finns efterfrågan efter deras kunskaper och kompetenser var de viktigaste punkterna på studenternas agendor. Det fanns även stort intresse bland studenterna att få veta om det finns möjligheter till att göra ett examensarbete eller praktik på något av företagen.

En växande arbetsmarknad

Representanter från företagen ChartIKS, Cartesia och GeoSupport berättade om branschens framtidsförutsättningar och om vilka kompetenser och kunskaper branschen kommer att behöva i den närmaste framtiden. Och för de studenter som vill söka jobb inom den snabbutvecklande GIS- branschen ser framtiden ljus ut. Under dagen framtonades branschens starka behov av innovativa, nytänkande och kompetenta medarbetare. Det fanns även stort intresse till samarbete med studenter även under deras pågående studier i form av, exempelvis, examensarbete eller deltagande i ett utvecklingsprojekt.

Den för alla deltagare inspirerande och givande dagen avslutades med en mingelstund, då studenter och branschrepresentanter fick chans att prata med varandra, diskutera möjligheter till framtida samverkan eller anställning. Informationseventet gick över förväntningar, det var de flesta deltagare eniga om. Ett bra initiativ som förhoppningsvis leder till långvariga samarbetskontakter och flera inspirerande möten.

*GISTECH är ett strukturfondsprojekt som ägs av Lycksele kommun och drivs av medlemsföreningen IGIS. Projektets huvudsyfte är att stödja utvecklingen av nya lösningar och innovationer inom Geografiska Informationssystem (GIS), samt att främja samverkan och stärka konkurrenskraft i regionen.

Redaktör: Alice Kornilova Phersson