"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-04-05

GIS förbättrar kommunal service

NYHET Fredag den 7 april äger seminarier vid universitetsfilialerna i Lycksele och Örnsköldsvik rum. Det är GIS-ingenjörsstudenterna på de bägge orterna som presenterar en jämförande studie om GIS-användandet i 14 kust- och inlandskommuner i regionen.

Före lunch presenteras studien på de respektive orterna, och efter lunch kopplas orterna ihop via videolänk för sammanfattning, diskussion och en programpunkt där Anders Östman, föreståndare för GIS-institutet i Gävle och professor vid Högskolan i Gävle, berättar om GIS-institutets arbete. Christophe Poncin arbetar som chef för geografisk information vid Umeå kommuns samhällsbyggnadskontor:

– I Umeå kommun har vi sparat pengar och kunnat ge bättre service, sedan vi började använda oss av GIS-teknik. För varje sökning våra 20 handläggare gör, sparas minst 10 minuters arbetstid tack vare vårt digitala arkiv. Från att från början ha varit ett hjälpmedel för lantmäteri får GIS, geografiska informationssystem , ständigt nya tillämpningsområden som t ex för digitala kartor inom mobiltelefoni, GPS, vägbyggnad och underhåll, skogsbruk, gruvindustri, logistik och turism. GIS kan använda olika slags databaser och kombineras med mobiltelefoni, GPS, handdatorer och web-publicering, vilket gör det möjligt för alla branscher att använda den, såväl offentliga organisa-tioner som kommersiella företag.

– GIS är av stor betydelse för kommunerna. Förutom de stora besparingar som kan göras, ger dessutom GIS stora möjligheter att förbättra servicen till kommuninvånarna och att förverkliga tanken på kommunerna som 24-timmarsmyndigheter, säger Jan-Erik Lundberg, direktör vid Kommunförbundet Västerbotten.

GIS-utbildningen i Lycksele och Örnsköldsvik är ett led i satsningen på behovsstyrd utlokaliserad universitetsutbildning och har tagits fram i samarbete mellan institutionen för Biologi, miljö- och geovetenskap och Lycksele och Örnsköldsviks kommuner. Att utbildningen utlokaliseras ger dessutom gruppen ortsbundna studenter en möjlighet till akademiska studier.

Programmet i Lycksele finns på: www.geoforum.se/_files/vgis_inbj_kmnstudie.pdf

Programmet i Örnsköldsvik: samgis-yz.y.lst.se/download/18.bb3f71109e32203cd8000229/i+n+b+j+u+d+a+n.pdf

Mer information: Per-Erik Eriksson, adjunkt, Högskoleingenjörsprogrammet i GIS, Lycksele Tel: 0950-162 71 Mobil: 070-649 27 57
E-post: per-erik.eriksson@emg.umu.se

Anna Kårén, adjunkt, Högskoleingenjörsprogrammet i GIS, Örnsköldsvik Tel: 0660-785 65 Mobil: 070-586 47 51
E-post: anna.karen@emg.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg