"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-03-11

Gisela Dahlquist – ny ledamot i Gentekniknämnden

NYHET Gisela Dahlquist, senior professor i barnmedicin vid Umeå universitet, har utsetts till ny ledamot i Gentekniknämnden på förslag av Vetenskapsrådet.

Gisela Dahlquist forskar om diabetes hos barn. Hon vill ta reda på vad som orsakar sjukdomen och vilka medicinska, psykosociala och hälsoekonomiska konsekvenser den kan få i ett befolkningsperspektiv.

Medicinsk etik är ett område som Gisela Dahlquist intresserat sig för under större delen av sin karriär. Sedan 1996 är hon ordförande i Medicinska fakultetens rådgivande kommitté för etikfrågor. Hon var vetenskaplig sekreterare i Centrala etikprövningsnämnden i nio år, den maximala tiden för ett förordnande. Dessutom har hon lett arbetsgruppen för forskningsetik inom ämnesrådet för medicin på Vetenskapsrådet, varit ledamot och ordförande i Nordiska ministerrådets bioetikkommitté, och under 1990-talet var hon ledamot i styrelsen för Medicinska forskningsrådet där etikfrågor var ett av hennes ansvarsområden.

Om Gentekniknämnden

Gentekniknämnden är en statlig myndighet som inrättades 1994. Nämnden har till uppgift att genom rådgivande verksamhet främja en etiskt försvarbar och säker användning av gentekniken så att människors och djurs hälsa och miljön skyddas. Gentekniknämnden är rådgivande instans till bland annat regeringen, Jordbruksverket och Livsmedelsverket.

Redaktör: Karin Wikman