"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-11-20

Global hälsa i fokus när forskare från Somalia och Sverige möts

NYHET Umeå universitet är värd för ett möte med deltagare från flera universitet i Somalia och Sverige den 23–24 november. Det är ett led i universitetets engagemang i internationellt samarbete för global hälsa, under en ledstjärna av öppenhet, kulturellt brobyggande och solidaritet. Värden som är särskilt aktuella att försvara i dagens läge.

Deltagare från Somalia och Sverige vid ett seminarium i Umeå 2014.

Nästa veckas workshop är ett andra steg i utvecklingen av ett universitetssamarbete mellan Somalia och Sverige.

Medicinska fakulteten var aktiv redan på 1980-talet i forskning och forskarutbildning tillsammans med somaliska institutioner, inom ramen för svenskt forskningsbistånd. Många fullgjorde sin forskarutbildning men flera av dem kunde inte arbeta i sitt hemland på grund av en långdragen kris i Somalia. Nu finns glädjande tecken på återhämtning med uppbyggnad av både politiska och sociala institutioner, och Somalia har på nytt blivit en stor mottagare av svenskt bistånd inom nutritions- och hälsoområdet.

En nyetablering av akademiska institutioner är också lovande för uppbyggnaden av de somaliska samhällena. Somaliska forskare med svensk anknytning och kollegor vid olika svenska universitet arbetar för att återuppta samarbetet för utbildning och forskning inom hälsoområdet. I december 2014 var enheten för epidemiologi och global hälsa värd för ett seminarium med deltagare från sex av de 14 somaliska universiteten som har medicinska fakulteter, samt intressenter från ett flera svenska universitet.

Intresset från de somaliska universiteten har varit stort till nästa veckas workshop. De kommer att tillsammans med akademiker och forskare från svenska universitet att utveckla ett konkret förslag till samarbetsprogram som bygger på respekt, öppenhet och gemensamma intressen för forskning som ett verktyg i nationellt och globalt hälsoarbete. Förhoppningen är att svenska biståndsmyndigheter kan dra nytta av och stödja ett sådant initiativ.

Kontaktperson

John Kinsman, Associate Professor
Enheten för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet
Tel: 076-842 64 64

Redaktör: Lena Åminne