"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-04-13

Global karriär påverkar identiteten

NYHET Allt fler människor arbetar utomlands under en stor del av sitt yrkesliv, vilket förändrar hur de ser på sig själva. Malin Näsholm vid Umeå universitet menar att mötet med en annan kultur och arbetssituation ofta leder till personlig och professionell utveckling, men också till att identiteten omvärderas och omskapas.

Att flytta utomlands innebär att anpassa sig till en ny kultur och arbetssituation, och ofta ett helt nytt socialt liv. Att därefter återvända till Sverige medför en liknande omställning. I tidigare studier har internationella uppdrag setts som engångsföreteelser, och ofta studerats ur det utsändande företagets perspektiv. Men hur påverkas personer av att bo i andra länder under en stor del av sitt yrkesliv?

Malin Näsholm, Handelshögskolan i Umeå, har i sitt doktorsarbete intervjuat ett tjugotal svenskar med många sådana omställningar i bagaget, och undersökt hur de identifierar sig med karriären, företaget, hemlandet och de nya länderna och kulturerna.

– En majoritet upplever att de utvecklas både personligen och professionellt. Efter flera perioder utomlands får de också det lättare att anpassa sig till nya länder och kulturer, eftersom de redan har utvecklat nätverk och definierat vad eller vilka de identifierar sig med, säger hon.

Två grupper med globala karriärer

Malin Näsholm, som själv har spenderat mycket tid utomlands, har i sin avhandling delat upp individer med globala karriärer i två olika grupper, beroende på om de har arbetat för ett och samma företag, eller för olika.

För de som håller sig till ett företag är identifikationen med just det företaget och med Sverige viktigt, samtidigt som de också relaterar till andra med internationella uppdrag.

Den andra gruppen flyttar oftast på eget initiativ, och identifierar sig mer med vad de arbetar med, sina karriärer och sina nätverk. Malin Näsholm menar att de också blir mer beroende av lokala omständigheter, eftersom de oftast inte har den tidsbegränsning som internationella uppdrag vanligtvis har, men de ser också kontakter som mer tillfälliga och är villigare att gå vidare om de får bättre erbjudanden eller inte trivs. Den gruppen återvänder också sällan till Sverige mellan olika jobb.
– På så sätt slipper de svårigheterna med att återetablera sig, men förlorar istället kontakten med hemlandet allt mer.

Foto: David Skog

Fakta om disputationen

Onsdagen den 20 april försvarar Malin Näsholm, Handelshögskolan vid Umeå universitet, sin avhandling med titeln Global careerists’ identity construction. A narrative study of repeat expatriates and international itinerants (En narrativ studie av identitetskonstruktion i två typer av globala karriärer). Disputationen äger rum kl. 13.15 i s205h, Samhällsvetarhuset. Fakultetsopponent är professor Chris Brewster, Henley School of Management, University of Reading.

För mer information, kontakta:

Malin Näsholm, Handelshögskolan vid Umeå universitet Telefon: 090-786 50 62
E-post: malin.nasholm@usbe.umu.se

Läs hela eller delar av avhandlingen

Redaktör: Camilla Bergvall