"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-10-26

Globalt samarbete för hållbarhetsmål uppmärksammas i Washington

NYHET I dag, torsdag, arrangerar House of Sweden i Washington DC, USA, ett alumnmingel där fem svenska universitet deltar med representanter för medverkan i paneldiskussioner. Umeå universitet medverkar med bland andra Peter Sköld vars hjärtefråga är Arktis.

– Det ska bli fantastiskt att få närvara vid evenemanget, där svenska universitet kommer att främjas och lyftas fram med betoning på vilken världsklass vi har inom utbildningen och särskilt lyfta fram Arktisforskningen där vi ligger i framkant, säger Peter Sköld, föreståndare för Arktiskt centrum (ARCUM).

Det finns enligt Peter Sköld en förhoppning att fortsätta med konceptet och i framtiden eventuellt utveckla det till ett årligt återkommande projekt. Evenemanget i år skulle kunna kallas för en pilot för att se om det faller väl ut hos den amerikanska publiken. Det är viktigt för svenska lärosäten att synliggöras internationellt och i USA finns många potentiella samarbetspartners, både inom och utanför den akademiska världen. Den arktiska forskningen har en given plats i hållbarhetsdiskussionen och Peter Sköld konstaterar:

 – Jag kommer givetvis att prata om hur klimatförändringar påverkar både i Arktis och globalt. Men hållbarheten handlar också om de befolkningar som idag lever i området Arktis, hur vi arbetar med naturresurserresurser och den samiska rennäringen till exempel.

Hälsosituationen hos urfolk är ett ämne som Peter Sköld vill uppmärksamma, det gäller särskilt den samiska befolkningen i Sverige där den förväntade livslängden idag är mycket god, särskilt i en internationell jämförelse.  Detta är viktigt att studera för att förstå hur liknande resultat kan uppnås på andra ställen i världen. Det problematiska är fortfarande den psykosociala hälsan där självmord och depression fortfarande innebär stora utmaningar.

I USA växer Arktisforskningen och under ett paraplyprojekt kallat One Health där djur, människor och natur studeras i samma syfte. Detta för att ge ett perspektiv för att förstå hur problemen hör samman. Detta är en av huvudpunkterna i Arktiska Rådets forskningsprioriteringar.

Något som står på Peters agenda är att komma fram till tydligare riktlinjer för en kursriktning som kan användas för navigering i det globala samarbetet gällande gemensam forskning. Det är främst för att se om forskningen rör sig i rätt håll efter det önskvärda målet eller om det behöver förtydligas ytterligare. Det behövs enligt Peter Sköld både övervakning och fakta för att kunna navigera på bästa sätt efter den kursriktning som läggs an för att nå de uppsatta målen.

Text: Markus Välimaa

Redaktör: Mattias Grundström Mitz