"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-12-23

God jul och Gott nytt år önskar rektor och hela universitetsledningen!

NYHET Jag och hela universitetsledningen vill önska alla medarbetare, studenter och samarbetspartners en riktigt God Jul och en välförtjänt ledighet – vår framgång vilar på ert engagerade, kloka och framgångsrika arbete – stort TACK!

Det har varit en händelserik höst för Umeå universitet och att vi är en del i den globala utvecklingen går inte att ta miste på. Det medför helt nya utmaningar men också stora möjligheter och vikten av högre utbildning och forskning för allas vår framtid kan inte överskattas.

Det finns så mycket positivt att berätta om när det gäller allt det som uträttas av alla våra duktiga studenter, doktorander, lärare, forskare och all annan personal vid Umeå universitet. Det har för mig som ny rektor – och för hela den nya universitetsledningen – varit en glädje och en spännande resa att lära känna och ta del av hela universitets framgångar och potential under sensommaren, hösten och under inträdet av årets tidiga och vackra vinter. Tyvärr har vi också bjudits på motgångar.

Kunskap och innovationer konkurrensmedel

Centralt för allas vår framtid är den utbildning som erbjuds – för individen liksom för regionens och landets hållbara tillväxt. Hela vår framtid börjar med de små barnen och deras skolgång upp i vuxen ålder, vilket betyder att vi alla är beroende av den bästa tänkbara lärarutbildningen. Beskeden under denna julvecka om avslag på de hittills beslutade ansökningarna om examina inom nya lärarutbildningen var därför tunga att ta emot. Det är förstås fullständigt självklart att Umeå universitet även i fortsättningen ska utbilda lärare. Ett land som ser kunskap, kompetens och innovationer som sitt främsta konkurrensmedel, kan givetvis inte låta en hel landsända vara utan lärarutbildning. Det som hänt de senaste dagarna gör att jag i dag, passande nog när ljuset bokstavligen börjar återkomma, trots allt ser ljust på den fortsatta processen. Om vi vill, tror jag att vi som planerat kan starta flera av dessa utbildningar redan till hösten eller senast med början av 2012.
Jag vill nu passa på att från hela universitetsledningen tacka alla medarbetare för, och studenternas viktiga medverkan i, det stora arbete som utförts under hösten och tidigare för att vi ska kunna erbjuda den allra bästa lärarutbildningen.

Autionomireformen

Ett annat stort arbete som sysselsatt många under hösten är autonomireformen – och än har vi en rejäl resa kvar. Tar vi chanserna som reformen erbjuder så ger den oss stora möjligheter till en mycket positiv utveckling för Umeå universitet sett ur ett globalt konkurrensperspektiv och för vår globala attraktionskraft. För mig är en av de absolut viktigaste frågorna vilka förutsättningar och karriärvägar Umeå universitet erbjuder sina medarbetare. Denna viktiga fråga hänger samman med vilka utbildningsförutsättningar vi erbjuder våra studenter och doktorander, vilka förutsättningar vi erbjuder våra forskare att inta och behålla en internationellt framstående position och vilka samarbetsmöjligheter vi erbjuder våra partners inom både den offentliga och privata sektorn.

Universitetsledningens nyårslöfte

Umeå universitet ligger i forskningsfronten inom flera områden och vi måste ständigt möta alla de utmaningar som det innebär att behålla den positionen. Lika viktigt är det att våra studenter får en utbildning av högsta kvalitet, som ger dem det bästa av framtida möjligheter. Det är också på ett framgångsrikt kunskapssökande och en utbildning av högsta kvalitet som utvecklingen av vårt samhälle och vårt näringsliv vilar på!

Vårt nyårslöfte är att Umeå universitet ska fortsätta att vara en attraktiv och konkurrenskraftig aktör regionalt, nationellt och internationellt för såväl studenter och anställda som för alla våra samarbetspartners.

Från mig och hela universitetsledningen - en riktig god jul till er alla!

Rektor Lena Gustafsson

Redaktör: Carina Dahlberg