"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-11-15

God utdelning till Sociologiska institutionen när Vetenskapsrådet fördelade forskningsmedel

NYHET Tre forskningsansökningar från Sociologiska institutionen har beviljats anslag i årets utlysning från Vetenskapsrådet. Maureen Eger, Malcolm Fairbrother och Simon Lindgren är projektansvariga och får dela på drygt 13 miljoner kronor.

Maureen Egers projekt har titeln Examining the liberalizing effect of higher education: A longitudinal cohort study of a university student population. Tillsammans med Mikael Hjerm och Andrea Bohman kommer hon att studera universitetsstudenter och om högre utbildning har en liberaliserande effekt.

I Malcolm Fairbrothers projekt Political trust and the environment: Understanding public attitudes towards environmental taxes and other policies kommer man studera sambanden mellan olika indikatorer på politisk tillit och attityder till miljöskatter och andra styrmedel på såväl individ- som samhällsnivå. Syftet är att öka förståelsen för människors attityder till miljöpolitik och stöd för miljöpolitiska insatser. I projektet ingår Ingemar Johansson Sevä och Joakim Kulin.

Simon Lindgrens projekt har titeln Algorithms of Resistance: Analysing and harnessing anti-racist activism in the age of datafication. I projektet ingår Samuel Merrill och forskare från Uppsala universitet.