"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-10-02

God utdelning vid Pedagogiska institutionen när årets flexmedel fördelades

NYHET Flexutbildningar vid Umeå Universitet utlyste under 2012 cirka 1 miljon kronor i projektmedel. Av dessa medel har mer än hälften gått till projekt vid Pedagogiska institutionen.

Av tio ansökningar beslöt styrgruppen för Flexutbildningar för Umeå universitet att bevilja medel till fyra projekt, varav tre är initierade från
Pedagogiska institutionen: 

  • Starta ”paddan” nu börjar vi! Skapande av interaktivt läromedel inom ämnet Idrott och hälsa med hjälp av iBook Author.
    Projektledare: Jonas Mikaels.
  • Examensarbete som brygga mellan yrkesutbildning och praktikerfält. Projektledare: Monica Liljeström.
  • Virtuell scenarioträning för polisstudenter.
    Projektledare: Tor Söderström.

Läs mer om flexutbildningar vid Umeå universitet

Redaktör: Ulrika Sahlén