"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-11-07

God visualiseriing av data underlättar tolkning om träds vedbildning

NYHET Med mer kunskap om träds vedbildning skulle vi t.ex. kunna tillverka papper på ett mer hållbart sätt. Susanne Wiklund har i sin avhandling utvecklat metoder för att analysera stora mängder data för att underlätta tolkningen av hur genetiska förändringar påverkar vedbildningen.

Susanne Wiklunds forskning bedrivs i samarbete med Umeå Plant Science Centre, UPSC, där trädet poppel används som ett modellsystem för att studera vedbildning. Ett av målen är att förstå genernas funktion i vedbildningsprocessen. Detta är extra viktigt idag då en av 2000-talets största utmaning är att utveckla produkter för hållbar utveckling.

Idag används trä inom bygg-, pappersmassa-, och textilindustrin, dessutom pågår intensiv forskning för att utveckla användningen av biobränslen och ”gröna” kemikalier. Ökad kunskap om vedbildning kan användas till att förbättra olika vedegenskaper för tillämpningen inom olika industriella processer. Detta kommer i sin tur att kunna bemöta kravet för hållbar utveckling. För att förstå kopplingen mellan analytiska resultat och genetiska förändringar måste kraftfulla strategier användas för att utvärdera data.

Susanne Wiklund har i sitt avhandlingsarbete utvecklat strategier och metoder där kärnmagnetisk resonans (NMR-spektroskopi) har kombinerats med kemometriska verktyg för att tolka de genetiska förändringarna på molekylär nivå. Kemometri är informationsaspekten av kemi vars syfte är att skapa kraftfulla statistiska visualiseringsverktyg för att göra data transparent och därmed tolkbart, men också för att förstå variation av olika slag.

Fredag 9 november försvarar Susanne Wiklund, Kemiska institutionen, Umeå universitet sin avhandling med titeln Spectroscopic Data and Multivariate Analysis – Tools to Study Genetic Perturbations in Poplar Trees, svensk titel: Spektroskopi och multivariat dataanalys – Redskap för att studera genetiska förändringar i poppel. Disputationen äger rum kl. 10.00 i sal N360, Naturvetarhuset. Fakultetsopponent är professor Olav Kvalheim, Bergen, Norge.

Susanne Wiklund kommer ursprungligen från Skellefteå och tog studenten 1992 från samhällsvetenskaplig linje. Efter att ha arbetat två år på Urkraft i Skellefteå kompletterade hon sin utbildning med tekniskt basår för att kunna söka naturvetenskapliga program. Därefter påbörjade hon forskarutbildningen i kemi vid Umeå universitet.  

För ytterligare information, kontakta: Susanne Wiklund Telefon: 090-786 52 48
E-post: susanne.wiklund@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman