"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-12-20

Gör en sen anmälan på kurser till våren 2020

NYHET Det finns fortfarande en chans att söka kurser vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Här följer några kurser som ges av Institutionen för kultur- och medievetenskaper och som är öppna för sen anmälan inför våren 2020. Mestadelen av kurserna ges utan förkunskapskrav på grundnivå men vissa kräver förkunskap som du kan läsa om på kursens sida. 

Etnografi och kulturanalys
Är du intresserad av fältarbete? Under den här kursen presenteras ämnets vetenskapshistoria, forskningsområden, etnografiska metoder samt kulturanalytiska perspektiv och begrepp såsom de tillämpas inom etnologiämnet. Studenterna får öva sig i etnologiskt fältarbete, såsom deltagande observation och tolkningsmetoder.

Likabehandling och normkritik i lärandemiljön
Är du lärarstudent, lärare eller bara intresserad av att få en ökad normmedvetenhet och en ökad pedagogisk kompetens? Kursen är en nätbaserad distanskurs som riktar sig till intresserade av betydelser av normer kring till exempel kön/genus, sexualitet, klass och etnicitet i lärandemiljöer.

Ungdomsromanen i samtiden
Vad läser ungdomar och unga vuxna idag? Vilka teman och konflikter behandlas i den moderna ungdomslitteraturen? Hur förändras ungdomsromanen i relation till nya grupper läsare och till nya läsvanor? Det är några av de frågor som behandlas under kursen. 

Metoder för att utforska digitala miljöer
Kursen syftar till att ge studenten en övergripande förståelse för, och kunskap om, olika vetenskapliga metoder för att undersöka digitala miljöer. Hur kan etablerade metoder för exempelvis textanalys, intervjuer och etnografiskt fältarbete användas för studier av det digitala? Hur kan så kallade 'Big Data' nyttjas för att studera kultur- och medievetenskapliga problemområden?

Hela vårt utbildningsutbud

Du hittar hela vårt utbud av program här!

Du hittar hela vårt utbud av kurser här!