"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-06-01

Göran Sandberg med i regeringens arbetsgrupp

NYHET Umeå universitets rektor, Göran Sandberg, är en av fem personer som ingår i den arbetsgrupp som högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg tillsatt för att bistå Utbildningsdepartementet i beredningen av förslagen som inkommit på betänkandet Självständiga lärosäten.

I december 2008 överlämnades betänkandet Självständiga lärosäten (SOU 2008:104) till högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg. Utredningens syfte var att ge förslag på hur lärosätenas självständighet ska öka och hur styrningen av lärosätena ska reformeras.

Bland annat föreslås att universitet och högskolor ska upphöra att vara statliga myndigheter och istället få en ny offentligrättslig organisationsform.

Förslaget kan sammanfattas i tio punkter som finns att läsa på departementet hemsida:

http://www.regeringen.se/sb/d/10409/a/117125

Arbetsgruppen, som förutom Göran Sandberg, består av: Agneta Bladh, rektor för högskolan i Kalmar, Curt Karlsson, universitetsdirektör Linköpings universitet, Hans Modig, administrativ direktör Lunds universitet och Karin Röding, universitetsdirektör vid Karolinska Institutet, ska gå igenom de synpunkter som kommit in på förslaget.

Arbetsgruppens förordnade sträcker sig från 1 juni 2009 tills vidare, dock längst den 15 mars 2010.

Redaktör: Carina Dahlberg