"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-05-10

Görel Bohlins pris till Ann Öhman

NYHET Görel Bohlins pris för framstående genusforskning går i år till Ann Öhman. Hon är föreståndare för Umeå centrum för genusstudier och professor vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.

– Det är otroligt hedrande och roligt att få ett så fint pris – jag är jätteglad! Det är väldigt värdefullt att priset finns eftersom det sätter genusforskningen i fokus. Mig veterligt finns det inget motsvarande pris inom genusforskning på andra svenska universitet, så Umeå universitet är en föregångare här, säger Ann Öhman.

Priset på 30 000 kronor delas ut vid Umeå universitets årshögtid den 20 oktober. I sin motivering skriver priskommittén bland annat följande: ”Hennes forskning ligger i linje med den svenska jämställdhetspolitikens främsta prioritering, arbetet mot mäns våld mot kvinnor och barn. Vidare är hennes forskning kring unga kvinnors hälsa mycket viktig för att skapa ett brett kunskapsunderlag till grund för hälsopreventivt arbete.”

Ann Öhman utsågs 2008 till föreståndare för Umeå universitets starka forskningsmiljö Umeå centrum för genusstudier (UCGS). Hon beskrivs som en avgörande, samlande och entusiasmerande kraft för att utveckla UCGS till ett attraktivt centrum för nationella och internationella forskare.

Som genusforskare leder Ann Öhman ett internationellt forskningsprojekt med inriktning på män, maskulinitet och hälsa i Nicaragua och Ecuador. Hon är också temaledare för forskargruppen Challenging Violence, där forskare från olika discipliner undersöker våld i nära relationer. Även inom undervisning i genusfrågor har Ann Öhman gjort viktiga insatser för det internationella masterprogrammet i folkhälsovetenskap.

Ann Öhman är född 1954 i byn Altersbruk utanför Piteå. Hon är legitimerad sjukgymnast sedan 1976 och disputerade i folkhälsovetenskap 2001 vid Umeå universitet. I november 2011 utsågs hon till professor i sjukgymnastik vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.

Görel Bohlins pris för framstående genusforskning ska ges till forskare/lärare vid Umeå universitet som gjort värdefulla vetenskapliga eller andra insatser inom området för genusstudier. Priset delas ut första gången år 2006 av Görel Bohlins Stiftelse för att hedra f.d. landshövding Görel Bohlin. I år delas priset för första gången ut gemensamt av Länsstyrelsen i Västerbotten och Umeå universitet.

Pressbild av Ann Öhman

För ytterligare information, kontakta gärna:

Ann Öhman, föreståndare för Umeå centrum för genusstudier och professor vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.Telefon: 090-785 26 13, 090-786 92 19
E-post: ann.ohman@ucgs.umu.se

Relaterad information

Intervju med Ann ÖhmanUmeå centrum för genusstudier

Redaktör: Karin Wikman