"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-02-11

Gösta Skoglunds fond för regionalvetenskaplig forskning

NYHET Fonden stöder regionalvetenskaplig forskning och ger bidrag till resestipendier och inbjudan av utländska forskare.

Gösta SkoglundFondkommittén delar även ut ett pris om 10 000 kronor till den student som skrivit den bästa uppsatsen på C- eller D-nivå inom det regionalvetenskapliga forskningsområdet under läsåret 2007/2008 eller höstterminen 2008.

Ansökan om medel ur stiftelsen skall vara fondkommittén tillhanda senast fredagen den 20 februari 2009 under adress:
Umeå universitet, Registrator, 901 87 UMEÅ eller elektroniskt till: medel@diarie.umu.se

Ansökan ska märkas med Dnr 223-2035-08. Det finns ingen speciell ansökningsblankett. Skriv vem du är, vad du vill göra, varför och vad det kostar.

Vid eventuella frågor kontakta:
Fredrik Björkman på 090-786 51 55, fredrik.bjorkman@cerum.umu.se eller Lars Westin, 090-786 60 82

För mer information om fonden: CERUMs hemsida.

Redaktör: Annica Höglund