"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-11-26

Gränsöverskridande intresse för robotar

NYHET Forskare vid Umeå universitet och Sydkoreas äldsta universitet Sungkyunkwan samarbetar för att utveckla “seendet” hos robotar. Metoderna har framtida tillämpningar som sträcker sig till allt från skogsmaskiner till användning inom sjukvården.

– I Sydkorea är robotik ett starkt prioriterat forskningsområde och vad som är möjligt och omöjligt i dag kommer att förändras mycket. Inom de fem till tio närmaste åren kommer robotar att bli en viktig del av vår vardag, säger Anoton Shiriaev, professor i reglerteknik.
Han förklarar att det i Sydkorea finns en potentiellt stor marknad inom robotik. Tack vare samarbetet har de fått viktiga lokala kontakter med kluster av företag och forskare i Sydkorea.

Unik kamera

På plats i Umeå finns en unik kamera som är utvecklad av de sydkoreanska samarbetspartnerna. För Umeåforskarna är det övergripande målet att med hjälp av denna kamera utveckla skogsmaskiner som är snabbare och enklare att använda för föraren.
– Föraren ser inte kranen som lastar trästockarna hela tiden. I vissa vinklar går det inte att få en överblick över kranen och därför är det intressant att använda kameror för att underlätta styrningen. Dessutom kan kameror användas för att identifiera hinder såsom träd och stenar eller djur, som rör sig i skogen, förklarar Anton Shiriaev.

Hundratals objekt

Forskarna i Sydkorea har fokuserat sin forskning på robotar i inomhusmiljö. De försöker kvantifiera geometrin hos hundratals olika objekt, så att det ska vara möjligt att till exempel särskilja olika former och färger. Roboten ska till exempel kunna ”se” skillnaden på en nyckel och en fjärrkontroll. – För skogsmaskiner däremot är det bara ett fåtal objekt som behöver identifieras. Kameran behöver inte kunna uppfatta vad det är för slags hinder, bara att det är ett hinder. Nyligen testade forskarna en skogsmaskin som kördes av en professionell förare. Det uppstod en del problem i den soliga utomhusmiljön. Reflektioner gjorde det till exempel svårt för kamerorna att uppfatta vad som var ett hinder och vad som bara var gräs eller löv på träd. Till senhösten ska försöken upprepas igen, mörkare tider och frusen mark förväntas få kamerorna att fungera bättre.
– Det finns en potential och samarbetet ger oss förutsättningar för att lyckas, säger Anton Shiriaev.

Intensivt utbyte

Samarbetet inleddes 2007 tack vare stipendium och bidrag från Stiftelsen för internationalisering av högre forskning och utbildning (STINT) och Kempestiftelserna. Sedan dess har forskarna hunnit med att besöka varandra vid ett flertal tillfällen. Vid Umeå universitet finns för tillfället en disputerad forskare och en doktorand från universitet i Sungkyunkwan. Två doktorander från Umeå universitet befinner sig dessutom för närvarande i Sydkorea.

Foto: Mattias Pettersson

Redaktör: Karin Wikman