"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-09-30

Gränsöverskridande samarbete om öppen programvara

NYHET Institutionen för informatik och Ladokenheten vid Umeå universitet har tillsammans med Vasa yrkeshögskola beviljats medel, 16,3 miljoner kronor, för ett treårigt projekt om öppen programvara. Ett syfte är att sänka IT-kostnader för kommuner.

– Att en programvara är öppen innebär att källkod och dokumentation för programvaran är fritt tillgänglig, och att användning av programvaran vanligtvis inte medför några licenskostnader, förklarar Sören Berglund, chef för Ladokenheten.

Projektet är inriktat på att stödja användning av öppen programvara inom offentlig förvaltning, och att stimulera affärsmodeller med öppen programvara i den privata IT-sektorn. Projektet kommer att bedrivas inom ramen för den sedan tidigare etablerade samverkansgruppen – Open Kvarken. Inom ramen för projektet ska två permanenta resurscentra för öppen programvara inrättas; ett i Vasa och ett i Umeå.
– Vi kommer att realisera 15 ”öppna” webbapplikationer för offentlig sektor som ska möjliggöra sänkta IT-kostnader i kommunerna. Vi kommer också att skapa ett användarvänligt startpaket med öppen programvara utan licenskostnader för företagare, berättar Sören Berglund.  

Projektet kommer också att verka för höjd kunskap om öppen programvara genom att dels skapa ett nätverk för nordiska forskare inom detta område dels inrätta kurser som fokuserar på öppen programvara. Projektet finansieras till 50 procent av EU:s program för gränsöverskridande samverkan, Botnia-Atlantica. Länsstyrelsen i Västerbotten och Österbottens förbund finansierar 25 respektive 22 procent, övriga medfinansiärer är Örnsköldsviks kommun, Vasa yrkeshögskola, VASEK och Vasa stad.

Två offentliga seminarier kommer att hållas. Det första i Umeå den 2 oktober och det andra i Vasa den 15 oktober 2008. Läs mer på www.openkvarken.se

Kontaktperson på Umeå universitet: Sören Berglund, enhetschef, Ladokenheten Tel: 090-786 53 56
E-post: soren.berglund@ladok.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg