"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-10-09

”Grattis kognitionsvetarstudenter!”

NYHET Studentkonferensen i kognitionsvetenskap vann uppskattning hos både studenter och de föreläsande toppforskarna.

I sitt inledningstal till studentkonferensen i kognitionsvetenskap gratulerade vicerektor Anders Fällström studenterna vid institutionen för psykologi.

- Grattis alla kognitionsvetarstudenter till att ni tillhör en institution som gör en sån här unik satsning!

Anders Fällström betonade att denna studentsatsning är i linje med vad universitetet vill satsa på och hur man vill jobba med samverkan.

Ämnesbredd och överbryggande nivå

Att visa upp bredden inom kognitionsvetenskap var ett av målen med den tredagarskonferens som hölls i Umeå förra veckan. För att täcka in variationen delade toppforskare från många olika områden med sig av sin forskning inom bland annat minnesforskning, industriell design, utvecklingen av tal och språk och hur vi fattar beslut.

Tack vare ämnenas bredd kunde både studenter och de inbjudna talarna lära sig mycket under de tre fullspäckade dagarna. Forskarna kunde dra paralleller från angränsande områden till sin egen forskning, och den intresseväckande nivån på föredragen bidrog till att det var lätt att ta till sig innehållet oavsett kunskapsnivå.

Närhet mellan studenter och inbjudna forskare

Då huvudmålgruppen för konferensen var studenter var det extra roligt att se att studenter från Linköpings universitets kognitionsvetenskapliga utbildningsprogram hade rest till Umeå för att delta.

– Det har varit fantastiska dagar och mycket trevligt med den nära kontakten till konferensens talare, säger en av de tillresta studenterna.

För att öka närheten ytterligare mellan studenter och talare bjöds 60 studenter in till lunch där de i mindre sällskap fick möjligheten att prata närmare med forskarna.

Studentkonferens i psykologi i december

I december anordnar institutionen för psykologi ännu en studentkonferens med samma upplägg, men då med inriktning på psykologi. Konferensen ger studenter möjligheten att komma i kontakt med världsledande forskning och forskare inom psykologin. Deltagandet ska även öka samverkan mellan studenter, alumner, världsledande forskare inom området och näringslivet.

Även denna gång kommer det att vara gratis att delta i konferensen.

Anmälan och löpande information om konferensen i psykologi:Datum: 5-7 december, 2012Plats: Umeå Folkets hus
www.scp2012.se

Redaktör: Anna Svanbeck