"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-07-01

Green North beviljas projektstöd – ska generera tillväxt genom smart miljöteknik

NYHET Tillväxtverket har beviljat miljöteknikprojektet Green North stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden för en treårsperiod. Projektet på totalt 23 miljoner kronor drivs i samverkan mellan Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, MTC - Miljötekniskt center och Formsmedjan strategisk kommunikation.

Syftet med projektet är att göra miljöteknikbranschen i norra Norrland starkare och effektivare, genom att skapa en innovations- och resursplattform där forskning, samhälle och entreprenörer driver utvecklingen gemensamt.

– Det känns fantastiskt att få sjösätta detta projekt. Förarbetet, intresset och engagemanget från näringslivet och de deltagande kommunerna har varit starkt. Från universitetets sida ser vi stora möjligheter att genom nya arbetssätt kunna öka kopplingen mellan forskning, företag och samhälle som ger synergieffekter för alla medverkande parter, säger Mats Tysklind, projektledare och professor i miljökemi vid Umeå universitet.

För det regionala näringslivet ska Green North bidra till en ökad konkurrenskraft genom en bättre forskningsanknytning, effektivare utvecklingsprocesser och bredare nätverk. Projektet kommer införa nya arbetssätt för att skapa kunskapsbryggor mellan företag, akademi och samhälle samt stärka små och medelstora företag genom kompetenshöjning och specialisering. Deltagande företag representerar ett brett spektrum av verksamheter inom både privat och offentlig sektor.

– Green North är ett projekt som genom samverkan kommer kunna ta vara på och förädla den kunskap som skapats i tidigare projekt. Med nya arbetssätt och processer kan permanenta modeller för utveckling inom miljöteknik skapas, säger Anders Lagerkvist, professor i avfallsteknik vid Luleå tekniska universitet.

Inom tre år ska Green North vara en etablerat innovationsplattform som samlar akademisk forskning, små och medelstora företag och samhälleliga intressen. Genom att testa och verifiera ny miljöteknik i stor skala skapas direkta värden för samhället. Tillsammans ska Green North verka för att utveckla miljöteknikområdet där norra Norrland går före med gott exempel.

– Det finns väldigt många bra idéer inom både akademin och företag, men de måste skalas upp och verifieras för att kunna implementeras. Vi ska tillgodose behovet av teknikdemonstration och bidra till att det blir affärer av goda idéer, säger Magnus Bergknut, vd MTC.

Green North som innovations- och resursplattform förväntas utvecklas till ett starkt varumärke i regionen, nationellt och internationellt. Förståelse och engagemang för projektet ska skapas där man vill ut till nya målgrupper. Kommunikationen ska också användas som medel för att profilera regionen som en motor inom utveckling av innovativ miljöteknik lokalt, nationellt och internationellt.

– För att få ut full potential av Green North krävs det en utvecklad kommunikation. Då först kan företag, akademi och samhälle på allvar få ut vinsterna av de resultat som skapas i processen, säger Palle Andersson, vd Formsmedjan.

Utöver samverkansparterna ingår ett stort antal företag som samarbetspartners men också nya företag kan ansluta till Green North under projekttiden. Redan vid projektstart har Green North fått förfrågningar från företag inom avfall, förorenad mark och förorenat vatten. Projektet kommer arbeta för att många företag ska delta i dialogen kring projektet genom nätverksaktiviteter och synliggörande via olika media.

Mer om Green North

Pressbild

För vidare information:

Mats Tysklind,professor vid Kemiska institutionen, Umeå universitet
E-post: mats.tysklind@umu.se  
Telefon: 070-586 69 99

Redaktör: Camilla Bergvall