"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-10-31

GREEN NORTH knyter samman miljöforskning, företag och samhälle

NYHET Innovationer inom miljöteknikområdet är mycket viktigt i utvecklingen mot en cirkulära ekonomi där vi kommer att behöva tänka smartare.– Jag är glad att miljöteknikprojektet GREEN NORTH nu har kommit igång och ser fram emot en spännande utveckling, säger projektledare Mats Tysklind, professor i miljökemi vid Umeå universitet.

 Den gemensamma resursplattformen invigdes i tisdags. Därför blev det inte att klippa band, utan att knyta band – mellan samhälle, företag och forskning. Källa: GREEN NORTH

GREEN NORTH är en ny plattform där akademisk miljöteknisk kunskap i Umeå och Luleå tillsammans med näringslivets problemställningar och idéer ska förädlas till lösningar för marknaden.

Förra veckan invigdes plattformen på Miljötekniskt center, MTC, i Umeå och lockade ett 50-tal personer. Arrangemanget inleddes av Göran Sandberg, professor och tidigare rektor vid Umeå universitet, i dag verkställande ledamot för Wallenbergs stiftelser, Sveriges största privata finansiär inom forskning och innovation. Göran Sandberg uttalade stor optimism för Green North som resursplattform för utveckling.

– Miljöteknik är tillsammans med IT de starkaste framtidsbranscherna för norra Norrland. Genom befintlig kompetens vid universiteten i Luleå och Umeå i kombination med de privata aktörerna i regionen kan stor tillväxt skapas om samhället är villigt att satsa och bära delar av den risk, som alltid finns vid innovation och utveckling. Green North är ett bra exempel på hur det kan ske, säger han.

Professor Mats Tysklind är projektledare för GREEN NORTH. Foto: Mattias Pettersson

Därefter hölls inspirerande tal av olika intressenter i projektet. Martin Gunhaga och Magnus Bergknut, presenterade MTC – miljötekniskt center. Örjan Johansson, prefekt vid Luleå tekniska universitet och Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet välkomnade båda det fördjupade samarbetet mellan universiteten genom Green North. Därefter presenterades projektet av Mats Tysklind, professor vid Umeå Universitet, som även är projektledare för Green North.

Vad betyder projektet för miljöforskningen i Umeå?

– Det är otroligt viktig att en mötesplats för miljöteknikinnovationer skapas där små och medelstora företag, industri, forskning och samhälle kan utbyta och utveckla nya idéer. I detta ligger också att forskningen ges nya och högt relevanta frågeställningar som kan beforskas vidare av universitets forskare. Forskningen måste också våga vara mer tvärvetenskaplig för att ta sig an komplexa frågor där möjligheter för nya lösningar också har andra aspekter än rent miljötekniska, säger Mats Tysklindt.

Invigningstalen avslutades av Västerbottens läns landshövding Magdalena Andersson som särskilt lyfte vikten av samverkan både mellan de olika aktörerna, men även den positiva trend som syns i samverkan mellan kommuner och regionerna i norr.

Läs ett tidigare pressmeddelande från Umeå universitet

Om GREEN NORTH:

GREEN NORTH samlar regionala tillgångar vid en gemensam miljöteknisk innovations- och resursplattform som skapar kunskapsbryggor mellan företag, akademi och samhälle. GREEN NORTH har en totalbudget på 23,4 miljoner kronor. Projektet drivs i samverkan mellan Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, MTC - Miljötekniskt center och Formsmedjan strategisk kommunikation.
Huvudfinansiär av projektet är Tillväxtverket som beviljat stöd om 11,7 Mkr ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Betydande offentlig medfinansiering har också erhållits från Region Västerbotten, Umeå kommun, Luleå kommun samt Norrbottens läns landsting. Projektet pågår 1 september 2016 – 31 december 2019. Projektägare är Umeå universitet.

Redaktör: Ingrid Söderbergh