Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Publicerad: 11 jun, 2015

Grönt ljus för utbildning

NYHET Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har följt upp en utbildning vid humanistiska fakulteten som fått omdömet bristande kvalitet vid utvärdering.

Bristande kvalitet innebär att examenstillstånden ifrågasätts. Varje lärosäte har ett år på sig att vidta åtgärder.

Efter uppföljningarna bedömer nu UKÄ att bristerna är åtgärdade. Det innebär att utbildningen inte längre riskerar att få sitt examenstillstånd indraget.

Uppföljningen gäller följande utbildning vid humanistiska fakulteten:
 

  • Kandidatexamen i museologi vid Umeå universitet

Redaktör: Per Melander