"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-06-11

Grönt ljus för utbildning

NYHET Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har följt upp en utbildning vid humanistiska fakulteten som fått omdömet bristande kvalitet vid utvärdering.

Bristande kvalitet innebär att examenstillstånden ifrågasätts. Varje lärosäte har ett år på sig att vidta åtgärder.

Efter uppföljningarna bedömer nu UKÄ att bristerna är åtgärdade. Det innebär att utbildningen inte längre riskerar att få sitt examenstillstånd indraget.

Uppföljningen gäller följande utbildning vid humanistiska fakulteten:
 

  • Kandidatexamen i museologi vid Umeå universitet

Redaktör: Per Melander