Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Publicerad: 12 jun, 2015

Grönt ljus för utbildningar

NYHET Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har följt upp två utbildningar vid samhällsvetenskaplig fakultet som fått omdömet bristande kvalitet vid utvärdering.

Bristande kvalitet innebär att examenstillstånden ifrågasätts. Varje lärosäte har ett år på sig att vidta åtgärder.

Efter uppföljningarna bedömer nu UKÄ att bristerna är åtgärdade. Det innebär att utbildningarna bedöms hålla hög kvalitet.

Uppföljningen gäller följande utbildningar:

  • Kandidatexamen i biblioteks- och informationsvetenskap
  • Magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap

Redaktör: Eva Stoianov