"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-06-12

Grönt ljus för utbildningar

NYHET Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har följt upp två utbildningar vid samhällsvetenskaplig fakultet som fått omdömet bristande kvalitet vid utvärdering.

Bristande kvalitet innebär att examenstillstånden ifrågasätts. Varje lärosäte har ett år på sig att vidta åtgärder.

Efter uppföljningarna bedömer nu UKÄ att bristerna är åtgärdade. Det innebär att utbildningarna bedöms hålla hög kvalitet.

Uppföljningen gäller följande utbildningar:

  • Kandidatexamen i biblioteks- och informationsvetenskap
  • Magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap

Redaktör: Eva Stoianov