"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-10-20

Grundskollärarstudenter undervisade elver i föreskoleklass i motorikland

NYHET Studenter vid Grundlärarprogrammet som valt den valbara kursen Idrott och hälsa I för lägre åldrar har i veckan skapat motorikland i syfte att ge barn i föreskoleklass goda rörelseerfarenheter utifrån en stimulerande rörelsemiljö

Studenterna som läser den valbara kursen Idrott och hälsa I (15 h) på Grundlärarprogrammet med inriktning Fritidshem har i veckan tagit hand om elever i förskoleklass i samband med sin examinationsuppgift "Skolbesök motorik".

Examinationsuppgiften innebär att studenterna planerar, genomför och utvärderar ett skapat rörelseland/motorikland för mindre barn som syftar till att ge barnen goda rörelseerfarenheter utifrån en stimulerande rörelsemiljö. Årligen bjuds klasser från olika skolor i Umeå in till dessa rörelseexaminationer för studenterna.

Redaktör: Anna-Karin Eriksson