"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-03-11

Grundutbildningen i franska håller god kvalitet

NYHET Högskoleverkets nationella utvärdering ger grundutbildningen i franska vid Umeå universitet ett mycket gott betyg. Men i Umeå liksom i resten av landet har världsspråket alldeles för få studenter.

Franska talas inte bara i Frankrike och Belgien utan också i stora delar av Afrika, Kanada och Västindien. Den franska kulturen har haft ett mycket stort inflytande på Sverige och övriga Europa. Men detta, konstaterar Högskoleverket, räcker inte för att locka studenter till att läsa franska på högskolan. Språket väljs bort redan på gymnasiet; det är lättare att få höga betyg i andra ämnen.

Trots de ekonomiska svårigheter som följer av få studenter, får grundutbildningen i franska vid Umeå universitet ett gott betyg av Högskoleverket. Utbildningen håller god kvalitet, lärarna är engagerade, duktiga och inspirerande pedagoger och den informella kontakten mellan lärare och studenter är god. Forskningsanknytningen är tydlig i flera kurser och det kritiska tänkandet framhävs.
– Vi är förstås glada, säjer Barbro Nilsson universitetslektor i franska, men tycker det är ironiskt att vår verksamhet är hotad av ekonomiska skäl, just när vi fått bra betyg av HSV och är ensamma norr om Uppsala om att ge franska på akademisk nivå.

Högskoleverkets bedömargrupp har också fått ett positivt intryck av den sociala miljön och den väl utbyggda infrastrukturen. Franska ges vid Institutionen för moderna språk som bedömarna uppfattar som väl fungerande med ett gott samarbetsklimat och en vilja att hjälpa varandra över ämnesgränserna.

Miljön är dock liten och sårbar och Högskoleverket anser att forskarutbildningen bör förstärkas, bland annat bör en vakant professur tillsättas. Också internationaliseringen av ämnet bör förbättras skriver högskoleverket i sin rapport.

För mer information eller intervju, kontakta gärna

Johan Nordlander, prefekt vid institutionen för moderna språkTel 090-786 62 36
E-post johan.nordlander@engelska.umu.se 

Barbro Nilsson, universitetslektor i franska och koordinator för ämnetTel 090-786 61 40
E-post barbro.nilsson@franska.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink