"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-04-16

Guldkvist till drivkraft i Skogen i skolan

NYHET Birgitta Wilhelmsson, utvecklingsledare vid Lärarhögskolan, har fått Föreningen Skogens årliga pris Guldkvisten. Priset delas ut till personer som på det nationella planet gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk.

I prismotiveringen står:

”Fram till 1954 tillät folkskolestadgan att tre läsdagar om året användes till skogsplantering, till fromma för såväl barnen som nationen. Men tiderna förändras, nyligen togs kravet på praktik på arbetsplatser helt bort från grundskolan. Barnen urbaniseras och stannar inne.

En viktig motkraft till detta är Birgitta Wilhelmsson. Hon har i tio år varit en stark drivkraft i Skogen i skolan som ger tiotusentals barn bättre möjligheter att komma ut i skogen under skoldagen. Genom att utveckla moderna läromedel, genom att med egen forskning tillföra ny pedagogisk och didaktisk kunskap och genom att se till att verksamheten blir en värdefull pusselbit för att uppnå läroplanens mål lockar hon skolor, lärare och elever att utnyttja skogen i undervisningen.

Värdet av detta är mångfalt. Barns utevistelse har stor betydelse för deras sociala, intellektuella och motoriska utveckling. Studier visar samtidigt att en omväxling mellan undervisning inomhus och ute är optimalt för lärandet. Dessutom skapar undervisningen i och om skogen och dess brukande en viktig förståelse bland dagens barn och morgondagens vuxna för ett uthålligt samhälle.

Skogen är en enastående pedagogisk resurs och Birgitta Wilhelmsson bidrar i hög grad till att denna resurs tas tillvara.”

Priset kommer att delas ut tisdag den 17 april av H.K.H. Prins Carl Philip under Skogsnäringsveckans högtidliga öppnande i Stockholm.

Läs mer om Föreningen SkogenLäs mer om Skogen i Skolan

För mer information, kontakta:

Birgitta Wilhelmsson, utvecklingsledare vid Lärarhögskolan, Umeå universitet
Telefon: 070-5879735

Redaktör: Eva Stoianov