"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-04-11

Guldregn över inlandet i gruvboomens svallvågor

NYHET Forskare vid Umeå universitet ska i samarbete med Zert AB i Lycksele utveckla och i egen regi kommersialisera en e-tjänst som stödjer och underlättar arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet i gruvor. Projektidén har skapat ett stort engagemang och lockat till sig samarbetspartners från såväl näringslivet som akademi och samhälle.

Vinnova, Verket för innovationssystem, har beviljat 2,5 miljoner kr till samarbetsprojekt ”E-tjänst Säkra gruvor”. Zert AB är ett kunskapsföretag med tio anställda i Lycksele. Företaget utför riskbedömningar och säkerhetsanalyser åt industrier och har själva utvecklat avancerad programvara t ex för systematiskt arbetsmiljöarbete och för flerspråkiga bruksanvisningar.

– Vilken kick! En lansering av den här produkten på den internationella marknaden är av enorm betydelse för framtidstron här i Norrlands inland, och vårt engagemang kan innebära expansion och nyanställning av framför allt civilingenjörer, säger Zerts vd, Annica Eklundh.

Bakgrunden till produktidén är ett behov att undanröja de arbetsmiljö- och säkerhetsproblem som kan uppstå då entreprenörer från hela världen på kort tid ska bygga upp en lönsam verksamhet kring de nya gruvorna i Norrlands inland. Här kan pressade tidsplaner samt språk- och kulturbarriärer ställa till problem, då föreskrivna krav på arbetsmiljö, utrustning och handhavande av utrustning ska uppfyllas.

– Vi börjar redan nu se tydliga tecken på spin-offeffekter av vår gruvboom. Det här är en dröm som går i uppfyllelse, att vi får nya företagsidéer och forskningsprojekt till Lycksele, säger Lilly Bäcklund, kommunalråd i Lycksele kommun.

För att verkligen svara mot de behov som kan uppstå kräver e-tjänsten behovsanalys och testning med insatser både från gruvföretag och offentliga aktörer. Det är här projektets samarbetspartners kommer in, och den ytterligare forskning kring databasens sökfunktioner som e-tjänsten behöver bidrar Umeå universitet med.

– Umeå universitet är i frontlinjen när det gäller databasbyggande med avancerade textsökningar. E-tjänst Säkra Gruvor är en ny och mycket intressant produkt för den internationella marknaden där vi gärna bidrar med vår kunskap, säger Sören Berglund, chef för Ladokenheten vi Umeå universitet.

Zert AB har en väl förarbetad idé om en flerspråkig e-tjänst för detta syfte. Ett företag som exempelvis vill uppföra en byggnad ska med en enkel sökfråga i E-tjänst Säkra gruvor kunna få all information när det gäller bygglov, lagstiftning, föreskrifter och tillstånd samt tillgång till de ansökningshandlingar och övrig dokumentation som krävs, oavsett vilken myndighet som utfärdat regelverket. Dessutom ska de kunna få dokument översatta till andra språk än svenska.

– En modern gruva anlitar idag i sin tur ett stort antal svenska och utländska underentreprenörer, och samma höga krav ställs på deras kunskap om svenska föreskrifter och rutiner, säger Anders Brundin, arbetsmiljö- och säkerhetsansvarig vid Dragon Mining, Svartlidengruvan, Det här är frågor som vi dagligen har att arbeta med, så för oss var det självklart att fatta beslut att engagera oss i det här projektet.

Zert AB satsar själva 800 000 kr i utvecklingsarbetet, och projektets övriga samarbetspartners står dessutom för en motfinansiering motsvarande 1,7 miljoner kr. Projektets samarbetspartners: Zert AB (Annica Eklundh) Umeå universitet, Lycksele regionkontor, ENS (Anna Norberg) Lycksele kommun (Lilly Bäcklund/Eva Wiberg) Dragon Mining Sweden (Anders Brundin) Lappland Goldminers (Karl-Åke Johansson) Umeå universitet, Ladokenheten (Ove Lundberg) Föreningen Georange (Lennart Gustafsson) Arbetsmiljöverket, Stockholm (Rune Andersson) Malå, Norsjö, Sorsele och Åsele kommun SUAB, Storuman

Kontaktpersoner: Annica Eklundh, vd Zert AB 0950-132 30, 070-380 83 82 Anna Norberg, Umeå universitet, Enheten för näringsliv och samhälle 0950-162 72, 070-211 74 75 Lilly Bäcklund, Lycksele kommun, 0950-166 04, 070-58 166 04
Eva Wiberg, Lycksele kommun, 0950-168 95

Redaktör: Carina Dahlberg