"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-10-27

Guldregn över Medicinsk kemi och biofysik

NYHET Sex miljoner kronor från Wallenberg-stiftelsen och två anslag om sammanlagt2,1 miljoner kronor från Kempestiftelserna. Det har landat i kassan hos denexpansiva Institutionen för medicinsk kemi och biofysik vid Umeå universitet den senaste tiden.

Bakom ansökan till Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse står institutionens samtliga 14 forskargrupper. Kempe-anslagen går till tre av institutionens forskargrupper.
– Alla forskargrupper sysslar med sitt eget forskningsområde, men metoderna håller oss samman, förklarar Tor Ny, prefekt vid institutionen.

En viktig metod på institutionen är NMR, Nuclear Magnetic Resonance eller på svenska magnetresonansteknik som används för att titta på molekylära strukturer i lösning. Att man med NMR kan titta på molekyler, eller närmare bestämt proteiner som det handlar om här, i lösning innebär att man kan uppfatta eventuella rörelser i proteinet. Tekniken åskådliggör molekylär dynamik.

Mer än två miljoner av de nya anslagen ska gå till uppgradering av NMR-utrustningen. Andra viktiga delar av anslaget ska gå till en ny GEMMA-utrustning, Gas-shape Electroforetic Mobility Macromolecule Analyzer, och till en flödescytometer.

För mer information, kontakta professor Tor Ny på telefon 090-786 65 65, mobil 073-620 50 65 eller e-post Tor.Ny@medchem.umu.se.

Redaktör: Bertil Born