"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-06-19

Gun Lundberg ordförande i Lärarutbildningsrådet

NYHET Styrelsen för Lärarhögskolan vid Umeå universitet har utsett Gun Lundberg, Institutionen för språkstudier, till ordförande för Lärarutbildningsrådet.

Lärarutbildningsrådet är ett nyinrättat råd för infor­ma­tions- och erfarenhetsutbyte inom lärar­utbild­ningen, som även har uppgiften att bereda pro­gramgemensamma utbildningsfrågor inom Lärarhögskolans ansvars­område. I rådet ingår förutom ordföranden också Lärarhögskolans rektor eller biträdande rektor, samtliga pro­gram­ansvariga samt en till två studerande­repre­sentanter.

Redaktör: Elin Andersson