"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-02-17

Gun-Marie Hariz gästprofessor i London

NYHET Gun-Marie Hariz, lektor vid Institutionen för Samhällsmedicin och rehabilitering samt docent i arbetsterapi har bjudits in att vistas som gästprofessor vid University College London (UCL), Institute of Neurology.

Inbjudan kommer från Professor i neurologi, Patricia Limousin, med vilken Gun-Marie under mer än fem år samarbetat inom det gemensamma forskningsområdet rörelsestörningssjukdomar.

Professor Limousin skriver i sin inbjudan ‘Gun-Maries kompetens som arbetsterapeut med omfattande kunskap om Parkinsons sjukdom och rörelsestörningssjukdomar samt hennes engagemang i frågor som rör genus har bidragit till ett större fokus på patienternas dagliga liv och livskvalitet samt frågor som rör vård på lika villkor’. Under vistelsen kommer samarbetet att utvecklas med inriktning också mot personer med Parkinsondemens, Tourettes syndrom och tvångsneuros.

Inbjudan innebär en möjlighet att få vistas mer sammanhängande i en internationell forskningsintensiv miljö till nytta för enheten för arbetsterapi vid Umeå universitet samt för Institute of Neurology, UCL. Gun-Maries undervisningsuppdrag minskas kraftigt under den tid hon är gästprofessor på 50 % och den första turen till London påbörjas i mitten av februari.

Redaktör: Sara Lundell