"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-11-30

Gunnel Gustafsson ny biträdande generaldirektör för Vetenskapsrådet

NYHET Gunnel Gustafsson, professor i statsvetenskap och prorektor vid Umeå universitet, blir ny biträdande generaldirektör för Vetenskapsrådet. Hon tillträder tjänsten den 1 januari.

– Men det innebär inte att jag lämnar Umeå universitet helt och hållet. Jag kommer bedriva min forskning och forskarutbildning på samma nivå som jag har haft under mitt prorektorskap. Det är oerhört viktigt även i min nya roll att behålla närkontakten med forskningen, förklarar Gustafsson.
– Att delta i det nationella forskningspolitiska arbetet är något som jag ser fram emot. Det är viktigt med en god dialog mellan å ena sidan universiteten och dess forskare och å andra sidan nationella aktörer som Vetenskapsrådet. Detta är en förutsättning för att Sverige skall kunna behålla och stärka sin position när det gäller forskning och högre utbildning, fortsätter Gunnel Gustafsson.

Så här säger Umeå universitets rektor, Inge-Bert Täljedal om utnämningen:
– Gunnel Gustafsson har som min ställföreträdare varit en utmärkt samarbetspartner i universitetsledningen. Hennes nya arbete i Vetenskapsrådet innebär att hon får ett nationellt ansvar av mycket kvalificerat slag. Jag önskar henne lycka till och tycker att det är hedrande för vårt universitet att nu både Högskoleverket och Vetenskapsrådet har starka kvinnor från Umeå i ledningen.

Som biträdande generaldirektör blir Gunnel Gustafsson den som tillsammans med generaldirektören leder Vetenskapsrådets arbete och driver verksamheten. Hon kommer dessutom att bli chef för Vetenskapsrådets avdelning för forskningspolitiska frågor som bl a rymmer analys- och strategifrågor.

–Jag hoppas kunna bidra med ett starkt engagemang för den europeiska och internationella dimensionen i svensk forsknings- och högre utbildningspolitik. Framtidsfrågorna förutsätter kreativitet, vilja till förnyelse och gränsöverskridande samarbete både geografiskt och intellektuellt. Det gäller därför att skapa förutsättningar för pluralism och för ett klimat som inspirerar till ständiga kvalitetsförbättringar samtidigt som det uppfattas som naturligt att ibland misslyckas och ta nya tag, säger hon.

Vetenskapsrådets generaldirektör Pär Omling är nöjd över rekryteringen.
– Vi får en stark person med stor erfarenhet av ledning från forsknings- och universitetssverige. Hon är dessutom är en framstående och respekterad forskare. 

Gunnel Gustafsson efterträder Madeleine Leijonhufvud som återgår till sin professorstjänst på Stockholms universitet. Utförligare beskrivning av bakgrund, inkl CV mm finns på Umeå universitets webbplats: www.pol.umu.se/personal/Gunnel_G/index.htm.

Kontaktpersoner:

Gunnel Gustafsson, professor och prorektor Umeå universitetTel: 090-786 79 49, 070-694 56 55
E-post: Gunnel.Gustafsson@pol.umu.se

Pär Omling, generaldirektör VetenskapsrådetTel: 08-546 44 185, 0708-229 839
E-post: Par.Omling@vr.se

Redaktör: Carina Dahlberg