"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-10-25

Gymnasieelev prövar på forskning på IceLab

NYHET Martin Mörtsell från Storuman har som projektarbete på gymnasiet att ingå i en forskargrupp på IceLab. Med hjälp av numeriska metoder undersöker han om födovävar har likheter med metaboliska nätverk över ämnesomsättning i kroppen. Forskarna Ludvig Lizana och Åke Brännström hoppas att Martin ska få smak för forskning.

Text: Anna-Lena Lindskog


Martin Mörtsell (mitten) ägnar sitt projektarbete på gymnasiet åt att prova på forskning på IceLab vid Umeå universitet. Tillsammans med handledarna Ludvig Lizana och Åke Brännström lär han sig programmera och göra datormodelleringar av ekologiska nätverk.

Martin från Luspengymnasiet undersöker ekologiska nätverk

 

– En dröm vore att ha ett slags ”IceLab academy” för unga talanger, resonerar Ludvig Lizana. Ungefär som större fotbollslag som Barcelona och Arsenal, de har ju sina egna ”akademier” där de tar in väldigt unga spelare och lär upp dem.IceLab är en kreativ och tvärvetenskaplig miljö vid Umeå universitet där forskare från tre institutioner; fysik, matematik samt ekologi, miljö- och geovetenskap, arbetar tillsammans. Alla har det gemensamt att de håller på med matematisk modellering.– Även om vi arbetar med olika problem använder vi liknande metoder och förhoppningen är att det i gränslandet mellan våra områden ska uppstå nya intressanta projekt, berättar Ludvig Lizana.
Ska jämföra nätverkStor vikt har lagts vid att göra IceLab till en kreativ och öppen arbetsplats. Forskarna sitter tillsammans i en inbjudande miljö och besökare kan lätt se när något är på gång, slinka in och sjunka ner i någon av de gröna sofforna innanför entrén för att delta i seminarier till exempel.Det var det tvärvetenskapliga arbetssättet som gjorde Martin Mörtsell, tredjeårselev på Luspengymnasiets naturvetenskapliga program, nyfiken på IceLab. På hans skola kan eleverna som projektarbete välja att arbeta med ett ”riktigt” forskningsprojekt på universitetet. Under våren och hösten har han varit på IceLab flera gånger och hunnit komma i gång med den uppgift han fått av sina handledare. Martin ska undersöka i fall egenskaper man ofta hittar i de ekologiska ”nätverk” som exempelvis födoväven i en sjö eller damm utgör finns i andra biologiska nätverk. Processen när föda bryts ned till energi som människokroppens celler kan använda kan också beskrivas som ett slags nätverk.
Varför är det intressant att jämföra vad som händer i ett hav eller en sjö med vad som händer inuti celler i kroppen?– En anledning är att de nätverk vi kan se i båda fallen är ett resultat av evolutionen under lång tid. Då kan man undra om evolutionära processer alltid ger upphov till samma slags mönster och försöka förstå varför i så fall, säger Åke Brännström.
Det låter ganska invecklat, hur sätter man en gymnasieelev i arbete med en sådan uppgift?– Vi gav honom en bok! säger Åke och skrattar.Fast forskarna har förstås inte bara satt litteratur i händerna på sin adept. De har haft regelbundna träffar med Martin, så att han lärt sig grunderna i programmering och kan använda systemet Matlab för att analysera de grunddata handledarna förser honom med.
Är du duktig i matte?– Jag har alltid tyckt att matte varit enkelt och rätt så intressant, säger Martin Mörtsell. Ett visst intresse för programmering har jag väl också haft, även om jag inte provat på det så mycket förut.
Led i att rekryteraProjektarbetet ska resultera i en skriftlig rapport. Till våren hålls också en projektmässa på Luspengymnasiet, där alla sistaårselever presenterar sina projekt. När Åke och Ludvig berättar att Martin också kommer att få berätta om sina resultat vid ett seminarium på IceLab, där det sitter fullt med forskare i de gröna sofforna, ser han lite förskräckt ut.– De är snälla, försäkrar Ludvig. Vi räddar dig om det behövs!Det är första gången han och kollegan Åke handleder en gymnasieelev i ett projekt. Det känns meningsfullt, tycker de, och ser det också som ett viktigt sätt att rekrytera nya studenter till Umeå universitet – och i förlängningen till IceLab.
Tror du att du kommer att börja plugga här efter gymnasiet?
– Jag tror det, fast jag har inte bestämt vad det blir i så fall. Jag kommer åtminstone att hitta lite på campus om jag börjar nästa höst. Och så har jag fått läsa åtminstone några vetenskapliga artiklar på engelska och så. Det är alltid bra, säger Martin Mörtsell.

Text & foto: Anna-Lena Lindskog


I den tvärvetenskapliga forskningsmiljön IceLab arbetar forskare med modelleringar av levande system. Gymnasieeleven Martin Mörtsell från Storuman gör sitt projektarbete på IceLab i ett ”riktigt” forskningsprojekt och får handledning av forskaren Ludvig Lizana.

Redaktör: Anna-Lena Lindskog