"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-03-22

Hallå där - på Världsvattendagen

NYHET Den internationella Världsvattendagen onsdag 22 mars har i år temat Vatten och avloppsvatten. Jerker Fick vid Kemiska institutionen leder ett forskningsprojekt om att rena avloppsvatten från läkemedelsrester.

Foto: Mostphotos.

Jerker Ficks forskargrupp har tidigare visat att utsläpp av antibiotika i avloppsvattnet leder till resistenta bakterier i vattendragen. Man har även visat att rester av ångestdämpande medicin fick abborrarna att ändra beteende på ett sätt som kan försämra deras överlevnadsmöjligheter. Forskargruppen har prövat att införa rening med ozon som ett extra steg i reningsverket i Knivsta. Nu utvärderas resultaten.

Hur långt har ni kommit med projektet?

– Vi är nu inne på sista året och är just i färd med att slutföra de kemiska och biologiska analyserna.

Hur går reningen till?

– Pilotskaleanläggningen baseras på ozonrening, det vill säga ett kemiskt reningssteg där ozon bubblas igenom avloppsvatten och oxiderar kemikalier.

Vad kan man säga så här långt om hur effektiv rening med ozon är?

– Vi har en analysmetod som gör det möjligt för oss studera 110 olika läkemedel och det vi sett är att ozonreningen sänker halterna av dessa med ca 90%. Efter ozonrening är det med andra ord en tiondel kvar. 

Vilka läkemedel verkar det som metoden rår på?

– De flesta antibiotika, blodtryckssänkande och smärtstillande läkemedel renas bort nästan helt.

Vilka klarar den inte?

– Det finns några få läkemedel, bla ett läkemedel som används mot svampinfektioner som är mycket stabilt och som vi bara kan reducera lite.

Ni har tidigare visat att rester av ångestdämpande medicin gjorde att aborrarna i Fyrisån ändrade sitt beteende så att de blev orädda och glupska på ett sätt som kan försämra deras överlevnadsmöjligheter. Innebär ozonreningen att aborrarna uppför sig mer normalt?

Bild på Jerker Fick.
Foto: Johan Gunséus.

– Inom detta projekt har vi inte upprepat beteendestudierna, men halterna av det läkemedel som orsakade beteendeförändringarna, oxazepam, bryts ned av ozon och vi ser mycket lägre halter i det utgående avloppsvattnet. I vår studie såg vi effekter vid 1.8 mikrogram/L av oxazepam, vilket kan jämföras med att vi uppmätte 0.6 mikrogram/L i Fyrisån och inom detta projektet uppmätte vi 0.01 mikrogram/L i det ozonbehandlade avloppsvattnet och ännu lägre halter i Knivstaån. Så ja, aborrarna borde bete sig normalt.

Bör metoden införas som standard i reningsverk eller är det bara viktigt där man har läkemedelsindustri?

– Det största flödet av läkemedel går via våra vanliga avloppsreningsverk och ozonreningt är ett effektivt sätt att minska flödet av dessa och andra kemikalier ut i miljön. Jag personligen skulle vara beredd att betala en viss förhöjd avgift för att möjliggöra att uppgradera våra avloppsreningsverk.

Varför kör ni testet i just Knivsta utanför Uppsala och inte i Umeå?

– Knivsta valdes för att vi ville ha ett mindre reningsverk, att göra försök i fullskala är mycket kostsamt. Vi ville dessutom att anläggningen skulle vara i anslutning till ett mindre vattendrag som till största delen påverkade av avloppsvatten. Detta för att få en chans att se den ekotoxikologiska och ekologiska effekten av att rena avloppsvattnet med ozon. Vi ville även ha ett avloppsreningsverk där personal och ledning var intresserade av att delta i projektet. 

Vad återstår nu för projektet?

– Vi är nu i slutfasen av projektet och jobbar intensivt med att slutföra och sammanställa alla resultat, dra slutsatser och skriva slutrapport och publikationer.

Fakta: Världsvattendagen instiftade av FN 1992 som en årlig temadag att uppmärksamma den 22 mars för att sätta fokus på hanteringen av färskvatten.

Läs mer på sv.wikipedia.org/wiki/Internationella_vattendagenSe också:www.vattendag.org

Redaktör: Ola Nilsson