"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-04-18

Hallå där – Samfaks nya dekan Ruth Mannelqvist

NYHET Ruth Mannelqvist, professor och forskningsansvarig vid Juridiska institutionen, blir ny dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten från och med halvårsskiftet och fyra år framåt. Ny prodekan för Samfak blir Gregory Neely, professor i psykologi och enhetschef vid International office.

–  Det känns roligt, spännande och utmanade att bli utnämnd till dekan. Det är något som verkligen inte var aktuellt eller tänkbart för några månader sedan, säger Ruth Mannelqvist.

Vilken vision eller gemensamt mål ser du för Samhällsvetenskapliga fakulteten?    

– Fakulteten är stor, och mångfacetterad, med kompetent och kunnig personal. Det bedrivs mycket bra undervisning och forskning vid fakultetens olika enheter, utifrån såväl gemensamma som individuella visioner och mål. Det är något som jag anser är just fakultetens styrka, varför också mångfalden och institutionernas målsättningar för verksamheten är utgångspunkten för mig.

Hur kommer medarbetarna att märka av den nya fakultetsledningen?

– Jag tror nog inte att medarbetarna kommer att märka av att det finns en ny fakultetsledning, inte till en början i vart fall. De allra flesta arbetar nog vidare med undervisning och forskning som tidigare.

Vad kommer du att särskilt satsa på?

– En väldigt viktig fråga för många institutioner, inte bara på vår fakultet utan även andra fakulteter såväl på vårt som andra universitetet i landet, är möjligheten att finansiera forskarutbildningen. Antalet antagna doktorander sjunker stadigt, och inom vissa ämnen är det svårt att klara finansieringen med externa medel. Det är därför angeläget att vi kan skapa en mer långsiktig finansieringslösning för doktorander. Vi har idag också många docenter på fakulteten, vilka utgör en viktig del av fakultetens forskning. För vissa institutioner är docenterna en förutsättning för att bibehålla och utveckla forskning och grundutbildning och vi behöver därför diskutera hur vi arbetar vidare för att behålla kompetensen. Samfak har idag ett stort antal meriterade och excellenta lärare om man jämför med de andra fakulteterna på universitetet. Låt oss inte stanna vid det, utan vår målsättning måste vara att arbeta vidare med detta och andra viktiga grundutbildningsfrågor, som exempelvis en akademiserad polisutbildning.

Hur tänker du organisera ledningen av fakulteten?

– Den nuvarande fakultetsledningen lämnar över en väl fungerande fakultet, där ett mycket kompetent fakultetskansli är en förklaring. Utifrån detta kommer jag, tillsammans med bland annat prodekan, så snart som möjligt diskutera igenom ledningsfunktionen, inklusive fördelning av arbetsuppgifter och uppdrag.

Hur påverkas din verksamhet på Juridiska institutionen av uppdraget?

– Jag arbetar i dag som lärare och forskare vid institutionen, där jag också är ordförande i forskningsutskottet, ansvarig för forskarutbildningen, och deltar i institutionens ledningsgrupp, vilka är uppdrag som jag nu lämnar över till andra kollegor. Min förhoppning är att jag även fortsättningsvis kan vara aktiv i forskning och utbildning, genom bland annat doktorandhandledning, projektledning och egen forskning, samt medverkan i specialkurser.

Vem är Ruth Mannelqvist som person?

– Jag tror att andra skulle beskriva mig som en glad person, med nära till skratt, men som också kan vara ”rakt på sak” och som gärna framför min åsikt i de fall jag har någon. Jag har bott i Umeå under större delen av mitt liv, och tagit såväl grundexamen som doktorsexamen vid Umeå universitet. Jag har ett fritidshus utanför Vilhelmina, dit jag åker för att under vintern köra snöskoter och åka skidor och under sommaren bada, sola och plocka lite hjortron. Mitt vardagsliv delar jag med man, hemmaboende dotter, en son som studerar i Luleå och min 10 år gamla hund Elvis.   

Redaktör: Ola Nilsson