"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-02-25

Hallå där Anders Wåhlin!

NYHET Centrum för medicinsk teknik och fysik, CMTF, lämnar tonåren och firar tjugo år! Med anledning av detta anordnar centret ett digitalt symposium den 5 mars där man reflekterar över historien och spanar in i framtiden kring hälsa och teknik.

Text: Ingrid Söderbergh

Anders Wåhlin, forskare vid Institutionen för strålningsvetenskaper, är föreståndare vid Centrum för medicinsk teknik och fysik, CMTF, sedan 2018. Vi ställer sex nyfikna frågor till honom.

Hur trivs du i din roll som föreståndare?

– Jag trivs bra, mycket tack vare att det inom CMTF är en spännande mix av människor från universitet och sjukvården. Exempel på utmaningar kan vara att identifiera projektidéer som binder samman projekt och forskare som inte vanligtvis samarbetar. En annan utmaning är hitta formen för att skapa sammanhållning mellan forskare som sitter på olika arbetsplatser, och som kanske dessutom inte har finansiering via ett aktivt centrumprojekt. Hur detta har gjorts har varierat över tiden men nu planerar vi att sätta igång en enklare typ av digitala lab-möten som vi hoppas kan bli en långsiktigt hållbar modell för centrumet att skapa och underhålla gemenskapen.

Varför startades centret upp för tjugo år sedan?

– Tankarna på en centrumbildning inom medicinsk teknik kom egentligen tidigare än så. Den Teknikvetenskapliga utredningen vid Umeå universitet några år tidigare tog upp behovet av ett tvärvetenskapligt centrum inom området. Möjligheten att realisera CMTF kom år 2000 då EU:s strukturfond Mål 1 gjorde en utlysning som passade ett tvärvetenskapligt centrum som CMTF som handsken då medicinsk teknik ansågs vara ett område som, förutom forskningsvärdet, också skulle kunna skapa industriell tillväxt i regionen.

Professor Olof Lindahl fick i uppdrag av dåvarande Enheten för externa relationer vid Umeå universitet att tillsammans med Björn-Erik Erlandson, chef för landstingets MTI-verksamhet, försöka samla ihop ett antal goda forskningsidéer vid Umeå universitet och Västerbottens läns landsting och göra en ansökan till utlysningen. Den beviljades och dåvarande rektor inrättade CMTF som ett tvärvetenskapligt centrum vid Medicinsk- och Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2001.

Vilken forskning är i fokus på CMTF i dag?

– Mycket av den aktuella forskningen är inriktad mot mätmetoder för att detektera och följa neurologiska sjukdomar, vilket också avspeglas i vårt symposiums program. Man arbetar också med forskning inriktad mot rörelseanalys, ögonsjukdomar, lungsjukdomar och cancerdetektion för att nämna några exempel. Det blir även mer och mer avancerad bildanalys.

Vilka parter möts i centret och hur har de nytta av samverkan med varandra?

– Centrumet har sin hemvist på Institutionen för tillämpad elektronik och fysik och engagerar forskare från medicinsk och teknisk- naturvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet. Dessutom ingår forskare och representanter från Region Västerbotten, Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet, samt näringslivet. Nyttan i samverkan tror jag mycket finns i det tvärvetenskapliga angreppssättet som kopplar ihop forskare med teknisk expertis med sjukvårdsnära personal för att lösa problem som man kanske inte kunnat göra på egen hand.

Vad är visionen för de nästkommande 20 åren?

– Förhoppningen är att vi kan fortsätta bidra med högkvalitativ forskning och utveckling av medicintekniska metoder och produkter och att det vi gör ska hjälpa till att förbättra framtidens sjukvård. Jag hoppas också att centrumet, tillsammans med ett nytt mastersprogram i medicinsk teknik, kan bli en kreativ miljö som kan fostra och uppmuntra unga nyfikna forskare att ta sig an nya frågeställningar. 

Kan du nämna några spännande hållpunkter på CMTF:s tjugoårssymposium nästa fredag?

– Jag tycker hela programmet är spännande och visar på hur viktig matematik, fysik och ingenjörskonst är i utvecklingen av modern sjukvård, i allt från sensorteknik för att mäta biologiska och fysiologiska signaler, till komplexa modeller som för samman information från många mättekniker för att förutspå till exempel sjukdomsutveckling. En personlig höjdpunkt blir att höra professor Olof Lindahl som startade centrumet reflektera över de år som gått, trender och framgångsfaktorer.

Program

Läs programmet för symposiet CMTF 20 år

 

 

För mer information, kontakta gärna:

Anders Wåhlin
Övrig/annan befattning, universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 11