"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-02-13

Hallå där Johan Nordlund!

NYHET Du jobbar som immaterialrättsjurist hos Umeå universitet Holding, med uppdrag vid Innovationskontoret. Vad är immaterialrätt (IPR) och varför är den viktigt att tänka på? Vi ställer några nyfikna frågor för att få veta mer.

Text: Anna Lundström

Universitetets forskare, anställda och studenter kan få kostnadsfritt stöd av Johan Nordlund inom frågor som rör nyttiggörande och kommersialisering av immateriella rättigheter.

Vill du förklara vad immaterialrätt (IPR) är för något?

– Immaterialrätt är ett samlingsnamn på de fyra rättsområden som skyddar imaginärt skapande: patent, upphovsrätt, Industriell design (mönsterskydd) och varumärken. De kan i tur och ordning kan ge ensamrätt till en teknisk lösning, ett konstnärligt verk, en produktutformning och ett kommersiellt kännetecken. Kraven för att få respektive skydd skiljer sig mellan de olika rättigheterna.

Varför är det viktigt att tänka på immaterialrätt?

– Forskare arbetar med upptäckter och innovationer eller på ren svenska med att ta reda på svaret och hitta lösningar på problem. De här lösningarna kan ha olika former och applikationer, ibland rör det sig om en algoritm och ibland om ett frågeformulär. Oavsett vilken applikation lösningen får, så finns det alltid sätt att använda immaterialrätten för att ge upphovsmannen bättre skydd och därmed kontroll över resultatet. Vi som jobbar med innovationsstöd ser dessutom att allt fler forskningsfinansiärer ställer krav på en plan eller strategi för hantering av immateriella tillgångar och själva nyttiggörandet/kommersialiseringen av resultatet.

Vad innebär det lärarundantag vi har i Sverige?

– Lärarundantaget innebär en närmast unik rättighet för forskare på svenska universitet att själva äga och kommersialisera resultatet från sin forskning. En sådan rättighet kommer naturligtvis med ett visst ansvar för att samhället ska kunna få nytta av alla fantastiska framsteg som görs inom akademin.

Vem har nytta av en strategi eller ett anpassat skydd av sitt resultat?

– Alla som själva vill kontrollera eller påverka hur deras forskningsresultat används ute i samhället har nytta av den kunskap som gör det möjligt att göra strategiska val för sina resultat. Det är naturligtvis ingen som kräver att forskare har koll på alla regler kring IPR. Vi på Innovationskontoret finns till för att universitetet ska säkerställa att forskarna får tillgång till den expertis som krävs för varje enskilt fall. Du behöver inte ha ett patent för att lyckas, men du behöver ha en strategi eller ett anpassat skydd för din innovation, för att nå det mål som du har med din kommersialisering eller ditt nyttiggörande.

I vilken fas av forskningsprojektet vill du att forskare kontaktar dig?

– Om du som forskare upptäcker något som kan vara intressant för samhället i stort eller för kommersialisering, så önskar jag att du kommer till mig så fort som möjligt. Utfallet blir mycket bättre om vi har tid att resonera kring vilka alternativ som finns för att skydda eller utveckla din idé. Sedan finns det olika deadlines att förhålla sig till, beroende på vilket IPR vi väljer att använda. Patent kan till exempel inte sökas efter att du har publicerat eller visat upp din tekniska lösning. Eftersom nyhetsvärdet kan vara viktigt är mitt tips att hellre höra av sig för tidigt än för sent.

Vad kan du hjälpa till med som immaterialrättsjurist?

– Jag jobbar brett med att hitta sätt att skydda upptäckter och resultat från intrång, samt att möjliggöra spridning av forskningsresultat i kontrollerad form. Alltså att säkerställa att det är forskaren som bestämmer vem som använder forskningsresultatet samt på vilka premisser som det får ske. Alla projekt är olika och behöver olika former av stöd men jag jobbar mycket med kommersiella avtal, patentutredningar och ägarskapsfrågor. Gränsen mot juriststödet som Umeå universitets jurister erbjuder går där forskningen övergår till ett resultat som forskaren har rätt att kommersialisera.

Vad motiveras du av i ditt arbete?

– Möten med människor och möjligheten att applicera min specialistkunskap på ett sätt som skapar praktisk nytta för samhället. Jag är övertygad om att forskningen på Umeå universitet har extremt mycket att erbjuda i form av lösningar på samhällsproblem. Eftersom jag vet vilket arbete som krävs för att skapa förändring är det bra att Innovationskontoret finns, så att ingen behöver göra allt arbete själv.

Vill du veta mer eller skydda din kunskap?

Mejla gärna oss på Innovationskontoret:

E-post