"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-12-19 Uppdaterad: 2022-12-21, 10:52

Hallå där Johan Nordlund!

NYHET Johan Nordlund jobbar som immaterialrättsjurist hos Innovationskontoret. Vad är immaterialrätt (IPR) och varför är den viktig för forskare att tänka på? Vi ställer några nyfikna frågor för att få veta mer.

Text: Anna Lundström

Universitetets forskare, anställda och studenter kan kontakta Johan Nordlund för att få kostnadsfritt stöd inom frågor som rör immateriella rättigheter.

Vill du förklara vad immaterialrätt (IPR) är för något?

– Immaterialrätt är ett samlingsnamn på de fyra rättsliga områden som skyddar imaginärt skapande: patent, upphovsrätt, industriell design och varumärke. De kan i tur och ordning ge ensamrätt till: en teknisk lösning, ett konstnärligt verk, en produktutformning och ett kommersiellt kännetecken. Kraven för att få respektive skydd skiljer sig mellan de olika rättigheterna.

Varför är det viktigt att forskare tänker på immaterialrätt?

– För mig handlar det om en perfekt matchning. Forskare arbetar med upptäckter innovationer eller på ren svenska med att ta reda på svaret och hitta lösningar på problem. De här lösningarna kan ha olika former och applikationer, ibland rör det sig om en algoritm och ibland om ett frågeformulär. Det är dock extra viktigt i Sverige med tanke på lärarundantaget som vi diskuterar nedan. Samtidigt så ser vi att Allt fler forskningsfinansiärer ställer krav på en plan eller strategi för hantering av immateriella tillgångar vid själva nyttiggörandet/kommersialiseringen av resultatet.

I vilken fas av forskningsprojektet rekommenderar du att forskare kontaktar dig?

– Om du som forskare vill ha hjälp med att tänka till kring vilka möjligheter som finns för ditt resultat, så vill jag att du kommer till mig innan du har publicerat. Då finns fortfarande det viktiga nyhetsvärdet kvar och vi kan resonera kring alternativ för att skydda eller utveckla din idé. Kom hellre för tidigt än för sent för att undvika fallgropar.

Vad kan du hjälpa till med som immaterialrättsjurist?

– Jag jobbar brett för att hjälpa forskare att skydda sina forskningsresultat och upptäckter för att möjliggöra spridning i kontrollerad form. I stora drag innebär det att säkerställa att forskaren får bestämma över vem som får använda resultatet och på vilka villkor det får ske. Alla projekt är olika och behöver olika former av stöd, men på Innovationskontoret jobbar vi oftast med kommersiella avtal, patentutredningar och ägarskapsfrågor. Det som särskiljer oss från Universitetsjuristerna, är att vi ger stöd när forskningen övergår till ett resultat som forskaren har rätt att kommersialisera.

Vad innebär det lärarundantag vi har i Sverige?

– Lärarundantaget är en i det närmaste unik rättighet för forskare på svenska lärosäten, som innebär att de själva äger sina forskningsresultat och därmed möjligheten att kommersialisera sin forskning. En sådan rättighet kommer naturligtvis med ett visst ansvar för att samhället ska kunna få nytta av alla fantastiska framsteg som görs inom akademin.

Vem har nytta av en strategi eller ett anpassat skydd av sitt resultat?

– Alla forskare som vill påverka eller kontrollera hur sina forskningsresultat används i samhället. För att kunna göra strategiska val för sina forskningsresultat underlättar viss kunskap inom patent och IPR, även om ingen naturligtvis kräver att forskare har koll på alla regler kring patent och IPR. Vi på Innovationskontoret finns till för att universitetet ska säkerställa att forskarna får tillgång till den expertis som krävs för varje enskilt fall.

Vad motiveras du av i ditt arbete?

– Jag motiveras av möten med människor och möjligheten att använda min specialistkunskap på ett sätt som gör praktisk nytta för samhället. Jag är övertygad om att forskningen på Umeå universitet har extremt mycket att erbjuda i form av lösningar på samhällsproblem. Jag vet också vilket arbete som krävs för att skapa förändring genom nya innovationer och andra lösningar. Eftersom Innovationskontoret finns så behöver ingen forskare göra allt arbete själv.

Har du frågor som rör immateriella rättigheter?

Kontakta gärna Johan Nordlund, immaterialrättsjurist hos Innovationskontoret:

E-post

Mobilnummer: 070–161 15 91