Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 22 feb, 2016

Hållbar energi diskuteras på internationell forskarkonferens i Umeå

NYHET Hur kan solceller göras mer effektiva? Hur kan man rena avloppsvatten och rökgaser i pappersindustrin med hjälp av alger – som samtidigt växer till biomassa som blir till förnybara bränslen? Vid den internationella konferensen Umeå Renewable Energy Meeting, UREM, den 24-25 februari samlas drygt 200 forskare och företagsrepresentanter på Umeå universitet för att diskutera de senaste rönen på området.

Konferensen arrangeras för sjunde året i rad. För värdskapet står Kemiskt Biologiskt Centrum, KBC, vid Umeå universitet tillsammans med forskningsmiljöerna Bio4Energy, Artificial Leaf, Solarfuels och MicroBioRefine.

Det är ett tvärvetenskapligt möte med föreläsare och deltagare med bakgrund inom fysik, kemi, biologi och fysiologi. Årets konferens fokuserar på hur bränslen och andra värdefulla produkter kan produceras med hjälp av solljus. Nya forskarrön presenteras, till exempel om konstgjord fotosyntes, hur alger kan användas för att rena avfall i industrin och nya metoder att framställa bioetanol från kassavabusken, där blad och grenar i dag lämnas på fälten efter att rotknölarna skördats.

Förutom forskare från KBC och Bio4Energy föreläser inbjudna forskare från hela världen. Bland de inbjudna gästerna finns Michael Graetzel, professor vid Ecole Polytechnique, Lausanne, Schweiz. Han är pionjär inom elektronöverföring i material och har bland annat uppfunnit en ny slags solcell, ”grätzelcellen”, som utnyttjar färgämnen och nanopartiklar av titanoxid. Eva-Mari Aro, professor i växtfysiologi och molekylärbiologi vid University of Turku, Finland, och hedersdoktor vid Umeå universitet, föreläser om utvecklingen av en hållbar bioekonomi.

I dag saknar omkring 1,3 miljarder människor tillgång till elektricitet. Fram till 2040 beräknas det globala behovet av energi öka med upp emot 40 procent, varav merparten förväntas komma från biobränslen. Ett nytt forskningsprojekt vid Umeå universitet som presenteras handlar om att utveckla effektiv och hållbar användning av lokala biomasseresurser i regionerna söder om Sahara i Afrika.

Läs hela programmet

För mer information, kontakta gärna:

Eva-Maria Diehl, kommunikatör, Kemiskt Biologiskt Centrum, Umeå universitetTelefon: 0730-88 57 31
E-post: eva-maria.diehl@umu.se

Anna Strom, kommunikatör, forskningsmiljön Bio4Energy, Umeå universitet 
Telefon: 073-905 22 39                                                                       E-post: anna.strom@umu.se

Christiane Funk, professor, kemiska institutionen, Umeå universitetTelefon: 090-786 76 33
E-post: christiane.funk@umu.se

Johannes Messinger, professor, kemiska institutionen, Umeå universitetTelefon: 090-786 59 33
E-post: johannes.messinger@umu.se

Foto: Narrow

Redaktör: Anna-Lena Lindskog