Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 14 mar, 2017

Hållbar Stål prisas av Umeå kommun

NYHET Umeå kommuns vetenskapliga pris 2017 tilldelas Herman Stål, universitetslektor vid Handelshögskolan vid Umeå universitet. Han får priset för sina forskningsinsatser kring hållbarhet i företagsvärlden.

– Jag känner mig stärkt och peppad att fortsätta medverka i den gemensamma forskningsmiljön på Handelshögskolan kring miljö och hållbarhet. Priset känns som ett erkännande och är även viktigt finansiellt för min fortsatta datainsamling och spridning av resultat, säger Herman Stål.

Herman Stål ansvarar sedan augusti 2016 Handelshögskolans forskningsinstitut för hållbarhet och företagsetik som samlar ett tjugotal hållbarhetsinriktade forskare inom företagsekonomi. I sin motiverings skriver priskommittén bland annat: ”Stål har i sin forskning studerat företags miljöarbete för att förstå de möjligheter, begränsningar och konflikter som finns i företags miljöarbete i förhållande till andra uppsatta mål inom företagen.”

Herman Stål disputerade 2014 vid Handelshögskolan vid Umeå universitet. Han har tidigare studerat vid Handelshögskolan i Stockholm samt psykologi i Uppsala.

– Jag tycker det är intressant att lära mig mer om miljö- och hållbarhetsfrågor i olika branscher. Hitintills har jag hållit på med livsmedel och kläder, nu kommer jag att arbeta vidare med energi- och byggsektorn. En sak som intresserar mig är att förstå hur, och om, förändring av affärsmodeller kan vara ett sätt att göra företagandet mer hållbart, säger Herman Stål.

Umeå kommuns vetenskapliga pris kommer från en donation som Umeå kommun gjorde i samband med universitetets 30-årsjubileum 1995. En priskommitté med representanter från alla fakulteter samt från Umeå kommun utser pristagare. Hittills har 20 yngre lovande forskare vid Umeå universitet fått priset, ett stipendium på 50 000 kronor. Det delas ut vid vårpromotionen 20 maj 2017.
 

För mer information, kontakta gärna

Herman StålHandelshögskolan vid Umeå universitet090-786 66 80
E-post till Herman Stål

Pressbild att fritt ladda ned. Foto: Mattias Pettersson
 

Redaktör: Ola Nilsson