"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-11-15

Hållbara energisystem i Arktis – tema för doktorandkurs i Umeå

NYHET Omställningen till hållbara energisystem var temat för en tvärvetenskaplig doktorandkurs som samlade 19 doktorander från fyra arktiska universitet i Tromsö, Uleåborg, Luleå och Umeå under 5-9 november. Kursen är en del av det arktiska samarbetet Arctic Five.

 

Den tvärvetenskapliga kursen syftade till att ge en överblick över hela det problemkomplex som är kopplat till energiomställningen. Lärare under kursen var forskare från de fyra universiteten. Programmet innehöll allt från tekniska föredrag kring hållbara energiformer, energi i bostäder, fjärrvärme och energilagring till samhällsvetenskapliga och juridiska aspekter, såsom konflikter kring markanvändningsfrågor.

Gruppen åkte en dag till Örnsköldsvik för studiebesök på forskningsinstitutet RISE Processum och kemi- och etanolföretaget SEKAB. I kursen ingick också presentation och visning av projektet RUGGEDISED, där Umeå Energi deltar för att prova ny teknik och nya affärsmodeller som kan reducera klimatpåverkan.

Efter veckans slut åkte kursdeltagarna hem för att i en examinationsuppgift ytterligare fördjupa sig i hur dessa frågor beforskas och kan utvecklas vidare på deras respektive hemuniversitet. Kursledare var Lars Lövgren, Kemiska institutionen vid Umeå universitet, och Thomas Olofsson, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet.

Om doktorandkursen

Kursen ingår som en del i ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Uleåborgs universitet, Universitetet i Tromsø – Norges arktiska universitet och Lapplands universitet i Rovaniemi. Samarbetet går under namnet Arctic Five. Vid detta tillfälle deltog inga studenter från Lapplands universitet.

Text: Lars Lövgren