"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-03-17 Uppdaterad: 2023-05-02, 10:17

Hållbara, smarta städer och AI – forskning och erfarenhet möts

NYHET Hur skapar man en hållbar, tillgänglig och rättvis stad och hur kan man undvika kriser med hjälp av AI? WASP-HS är ett unikt forskningsprogram med fokus på AI och dess effekter och koordineras av Umeå universitet. Under året anordnar WASP-HS möten mellan akademi och samhälle för att föra en dialog kring dessa frågor.

Text: Hanna Nordin

WASP-HS Community Reference Meetings (CRM) är avsedda för offentliga samt privata organisationer i Sverige, och för involverade aktörer som vill lära sig mer om utmaningar och frågor gällande AI och dess effekter. Det är även ett tillfälle för WASP-HS att dela med sig av den senaste forskningsutvecklingen inom programmet för att identifiera möjligheter till samarbete inom olika sektorer. 

Nu anordnas det tredje CRM mötet och temat för dagen är frågan om hållbarhet och smarta städer.

– Syftet med mötet är att visa på de unika kompetenser och lärdomar som finns hos de som deltar under dagen, säger Lina Rahm, biträdande professor vid institutionen för vetenskaps-, teknik- och miljöhistoria vid Kungliga tekniska högskolan (KTH).

Under dagen kommer specifika erfarenheter att lyftas, men även en breddad diskussion som synliggör nya synergier och möjliga överlappningar. Förhoppningen WASP-HS ser i dessa möten är att de ska skapa en grogrund och ökad förståelse för komplexa frågor och ett forum för nya frågos som bör ställas.

– Vi hoppas på att kunna bidra med ett ökat samarbete över disciplinära och organisatoriska gränser. I förlängningen räknar vi med att tillfället också ska vara folkbildande och öppna upp för demokratiska medborgerliga samtal, fortsätter Lina Rahm som är en av de forskare som håller i rundbordssamtal vid mötet.

I ett flertal av sveriges kommuner och städer satsas det idag starkt på att göra städer smarta. I smarta städer används informationsteknik, så som exempelvis AI och autonoma system, för att förbättra effektivitet, livskvalitet och ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Mikael Wiberg, professor inom informatik vid Umeå Universitet, håller i ett rundbordssamtal om autonom kolektivtrafik.

– Vi kommer att diskutera AI i fysisk form, autonoma bussar för kollektivtrafiken, och utvecklingen mot integrering av AI och IoT – Internet of Things. Att mötas och diskutera den utvecklingen och vad den betyder för framtidens städer och dess medborgare är viktigt, det berör hela spektrat från tekniska frågor till acceptans, via lagar, regler och förordningar, till mer grundläggande frågor om vilken roll AI ska spela i det samhälle som vi vill se och vidare utveckla, säger Mikael Wiberg

Eventet inleds med en introduktion av professor Virginia Dignum, WASP-HS program direktör. Därpå börjar en paneldiskussion mellan Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg vid Umeå kommun och Martin Güll, digitaliseringsdirektör vid Helsingborgs stad. Deltagarna vid eventet delas sedan in i tre rundabordssamtal där diskussionerna tar vid. Diskussionerna och slutsatserna från mötet kommer att sammanfattas i en publikation som publiceras online efter mötet.

Om WASP-HS

The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS) är ett nationellt forskningsprogram. Forskningen inom programmet undersöker utmaningarna och effekterna av kommande teknikskiften samt bidrar till utvecklingen av teorier och metoder för mänskliga och samhälleliga aspekter av artificiell intelligens och autonoma system. Särskilt fokus ligger på de etiska, ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, sociala, kulturella och rättsliga aspekterna av den tekniska övergången. Totalt investerar Wallenbergstiftelserna upp till 660 miljoner kronor i forskningsprogrammet WASP-HS varav en stor andel går till att finansiera de nuvarande över 40 forskningsprojekt som pågår. Projekten är stationerade vid totalt 12 universitet och forskningsinstitut runtom i Sverige. Vid programmets forskarskola deltar även drygt 70 doktorander.