Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 3 april 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Artificiell intelligens vid Umeå universitet

Forskning och utbildning inom artificiell intelligens har bedrivits vid Umeå universitet sedan 1970-talet. Målet för de kommande tio åren är att AI går som en röd tråd genom alla våra vetenskapsområden.

Artificiell intelligens (AI) är intelligens hos maskiner, till skillnad från naturlig intelligens som uppvisas av människor och andra djur. En alternativ benämning är maskinintelligens.

En tung satsning på AI

För att kunna förse studenter, samverkanspartners och samhället i stort med den kunskap som kommer krävas i framtiden gör Umeå universitet en stor och långsiktig satsning på artificiell intelligens inom både forskning och utbildning.

Umeå universitet deltar i det största nationella forskningsprogram som någonsin finansierats av en privat forskningsstiftelse: Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Programme (WASP).

I samarbete med forskningsmiljöer vid andra svenska universitet och institut, och med avsevärt stöd från nationella finansiärer, är målet att föra Sverige som land till en ledarroll inom AI.  

UmeAI Network

Umeå universitet bygger ett nätverk av forskare, lärare, studenter och yrkesverksamma som vill lära sig, diskutera och samarbeta kring AI-relaterade frågor. UmeAI Network inkluderar seminarier, paneldiskussioner, kurser och andra aktiviteter.

Registrera dig i UmeAI Network.

Forskare och lärare som arbetar med AI 

Antalet forskare och lärare, från alla fakulteter vid Umeå universitet, som är engagerade i AI har ökar stadigt. Alla dessa personer finns listade. 

Läs listan med forskare och lärare inom AI

Projekt inom AI

Se lista över projekt inom artificiell intelligens vid Umeå universitet.

AI forskning
AI forskning

Forskning inom artificiell intelligens spänner över en mängd områden.

AI utbildning
AI utbildning

Umeå universitet erbjuder bred utbildning inom artificiell intelligens.

AI samarbeten
AI samarbeten

Samarbeten i olika former är mycket viktigt för utveckling av AI.

AI nyheter

Institutionen för datavetenskap växer explosionsartat
Publicerad: 31 mar, 2020

En av anledningarna till att institutionen växer så snabbt är den pågående stora satsningen på AI.

Nytt verktyg undersöker olika vägar coronapandemin kan ta
Publicerad: 30 mar, 2020

Verktyget är ett stöd för beslutsfattare att kunna experimentera och utvärdera effekter i en simulerad värld.

Forskningsprojekt om digitala tvillingar på IVAs 100-lista
Publicerad: 26 mar, 2020

Det är ett datavetenskapligt projekt för beslutstöd och resursoptimering i tjänstebaserade i affärsmodeller.

Umeå universitet partner i AI-satsning för över 500 miljoner
Publicerad: 19 mar, 2020

Umeå universitet är partner i ett EU-forskningsprogram för att utveckla AI som samverkar med människan.

Umeåprofessor på världslista för bok om AI
Publicerad: 13 mar, 2020

Virginia Dignums bok om AI rankas högt på världslista.

Mer