Hoppa direkt till innehållet
printicon

Artificiell intelligens vid Umeå universitet

Forskning och utbildning inom artificiell intelligens har bedrivits vid Umeå universitet sedan 1970-talet. Målet för de kommande tio åren är att AI går som en röd tråd genom alla våra vetenskapsområden.

Artificiell intelligens (AI) är intelligens hos maskiner, till skillnad från naturlig intelligens som uppvisas av människor och andra djur. En alternativ benämning är maskinintelligens.

En tung satsning på AI

För att kunna förse studenter, samverkanspartners och samhället i stort med den kunskap som kommer krävas i framtiden gör Umeå universitet en stor och långsiktig satsning på artificiell intelligens inom både forskning och utbildning.

I samarbete med forskningsmiljöer vid andra svenska universitet och institut, och med avsevärt stöd från nationella finansiärer, är målet att föra Sverige som land till en ledarroll inom artificiell intelligens.  

AI-forskning vid Umeå universitet

Umeå universitets forskning inom artificiell intelligens spänner från grundforskning och metodutveckling för nya former av AI till tillämpad AI-forskning inom en bredd mängd ämnen.

Pågående grundforskning innefattar:

  • Kunskapsrepresentation
  • Automatiserade resonemang och beslutsfattande
  • Maskininlärning
  • Datorseende
  • Språkteknologi
  • Multiagenta system

Umeå universitets tillämpade AI-forskning spänner över områden som livsvetenskap, robotik – och alla tänkbara områden där människor behöver interagera och samarbeta med intelligenta autonoma system.

I och med att AI får allt större och mer mångfacetterad betydelse i vårt samhälle har Umeå universitet inlett en riktad satsning på att bygga upp en världsledande forskningsmiljö inom social och etisk AI.

Ett växande nätverk för samarbete

Umeå universitet bygger sina AI-satsningar på en stark tradition av mångvetenskapligt samarbete och tät samverkan med det omgivande samhället.

De interna initiativen UmeAI och AI@Umu vill ge ytterligare fart åt ett allt större nätverk av forskare, lärare, studenter och övriga som vill lära, diskutera och samarbeta kring AI-relaterade frågor. Inom nätverket arrangeras seminarier, panelsamtal, kurser, med mera.

Forskningsprogram och satsningar 

Umeå universitet är ett av fem deltagande universitet i det största forskningsprogram som någonsin finansierats av en privat forskningsstiftelse: Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Programme (WASP).

Umeå universitet leder det nationella forskningsprogrammet Wasp-HS som syftar till att ge ökad kunskap om konsekvenserna och utmaningarna med artificiell intelligens och autonoma system för humaniora och samhälle.

Umeå universitet är också ett av sju universitet som deltar i regeringsinitiativet AI Competence for Sweden. Satsningen syftar till att stärka Sveriges kompetens och konkurrenskraft men också främja det livslånga lärandet. De medverkande lärosätena bygger upp en nationell samverkansplattform för att främja tillämpad forskning och högskoleutbildning inom AI.

Utbildning inom artificiell intelligens

I takt med att artificiell intelligens får större betydelse inom allt fler vetenskapsområden, så blir kunskap inom AI också en viktig kompetens inom allt fler yrken och branscher.

För oss som universitet innebär det att våra grundutbildningar inom många olika områden håller på att vidareutvecklas för att integrera artificiell intelligens.

Ett nytt masterprogram inom AI kommer att startas hösten 2020. Umeå universitet erbjuder också ett antal programkurser på grundnivå inom artificiell intelligens och maskininlärning. Vi erbjuder även flera fortbildningskurser om AI som riktas till yrkesverksamma i privat och offentlig sektor.

Kurser inom AI på grundnivå och avancerad nivå

Artificiell intelligens - grunderna (7,5 hp, grundnivå)

Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar (7,5 hp, avancerad nivå)

Artificiell intelligens för kognitionsvetare (7,5 Credits, Bacherlor's Level)

Deep Learning - metoder och tillämpningar (7,5 Credits, Bacherlor's Level)

Design av interaktiva intelligenta miljöer (7,5 Credits, Master's Level)

Djupa faltningsnät med tillämpningar i medicinsk bildanalys (7,5 Credits, Master's Level)

Interaktivitet i smarta miljöer (7,5 Credits, Master's Level)

Maskininlärning (7,5 Credits, Master's Level)

Människa-robotinteraktion (7,5 Credits, Master's Level)

Projektkurs i datorseende (7,5 Credits, Master's Level)

Teoretiska perspektiv inom Kognitionsvetenskap (7,5 Credits, Master's Level)

Trender inom interaktiva intelligenta miljöer (7,5 Credits, Master's Level)

Fortbildande kurser för yrkesverksamma

Introduction to AI for Industry (3 ECT Credits)

Answer Set Programming (ASP) for industry (3 ECT Credits)

ELSEC - Ethical, Legal, Social, Economic and Cultural Aspects on AI (2 ECT Credits)

 

Toppbild

Forskarbloggen

Universitetslektor Suna Bensch berättar och resonerar kring sin forskning om sociala robotar. Det är maskiner som lyssnar på våra sociala koder och kommunicerar med oss på lika villkor. 

Forskarbloggen