Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon

Artificiell intelligens vid Umeå universitet

AI, eller artificiell intelligens handlar om system och teknik som kan analysera sin miljö och mer eller mindre självständigt vidta åtgärder för att nå ett specifikt mål. Vid Umeå universitet har forskning och utbildning inom AI bedrivits sedan 1970-talet. Idag arbetar nära 100 forskare och lärare inom området AI och de finns på alla fakulteter – medicin, naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora. 

Stora forskningsprogram
Stora forskningsprogram

Många av våra AI-projekt sorterar in under större nationella forskningsprogram.

AI projekt
AI projekt

Läs mer om Umeå universitets forskning inom AI som spänner över en mängd områden.

Vad är artificiell intelligens?
Vad är artificiell intelligens?

Vad är AI och hur påverkar den redan i dag våra liv?

Rådet för AI och autonoma system, RAI
Rådet för AI och autonoma system, RAI

Arbetar för att stärka och utveckla forskning och utbildning inom AI vid Umeå universitet.

På gång inom utbildning, fortbildning och samverkan

AI forskare
AI forskare

Nära 100 forskare och lärare vid Umeå universitet är engagerade i områden relaterade till AI.

AI utbildning
AI utbildning

Umeå universitet erbjuder bred utbildning inom artificiell intelligens.

AI samarbeten
AI samarbeten

Samarbeten i olika former är mycket viktigt för utveckling av AI.

frAIday – Allt du vill veta om AI
frAIday – Allt du vill veta om AI

Ny seminarieserie om det senaste inom artificiell intelligens.

För att kunna förse samhället och våra studenter och yrkesverksamma med den kunskap som krävs har en stor och fakultetsövergripande satsning på AI initierats. Målet för de kommande tio åren är att AI går som en röd tråd genom alla våra vetenskapsområden.

Hårdvara och mjukvara

AI-baserade system kan bäddas in i hårdvaruenheter – du har säkert sett robotar inom industri, gruvor och lantbruk. AI finns även i autonoma fordon som drönare, självkörande bussar, dammsugare och gräsklippare och utvecklas snabbt inom vård och sjukvård.

AI-baserade system kan också vara mjukvarubaserade och t ex finnas inbyggt i våra smartphones, där AI räknar ut hur många steg vi tar eller svarar på frågor. Många företag och organisationer använder sig också av AI för att marknadsföra sig optimalt efter dina sökningar på nätet eller rikta information till dig, baserat på de kakor du accepterat. Andra exempel där AI används är röstassistans, tal- och ansiktsigenkänning och bildanalys.

AI, etik och samhällsfrågor

Just nu tittar våra forskare bland annat på hur man kan utveckla tekniken och göra den bättre, mer effektiv och tillförlitlig. Vi undersöker också hur man säkerställer att AI-teknik och system följer lagar, etiska riktlinjer och kan förklaras. Samtidigt studerar vi hur utvecklingen mot digitalisering och AI påverkar politik, utbildning, lagstiftning, arbetsliv och medier. Och vad innebär förändringarna rent idéhistoriskt, språkligt och kulturellt? 

Stora, nationella forskningsprogram

Umeå universitet deltar i Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Programme, WASP, det största nationella forskningsprogram som någonsin finansierats av en privat forskningsstiftelse med målet att föra Sverige som land till en ledarroll inom AI.

Umeå universitet är också värd för och koordinerar det nationella forskningsprogrammet The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society, WASP-HS.

Visionen är att nå ökad kunskap om möjligheter och utmaningar med AI och autonoma system med grund i excellent forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Nätverk för dig som är intresserad av AI-frågor

Umeå universitet bygger ett nätverk av forskare, lärare, studenter och yrkesverksamma som vill lära sig, diskutera och samarbeta kring AI-relaterade frågor. UmeAI Network inkluderar seminarier, paneldiskussioner, kurser och andra aktiviteter. Varmt välkommen att registrera dig.

Senaste nytt om AI vid Umeå universitet

Nytt simuleringsverktyg för covid-19 slår epidemiologiska modeller
Nytt simuleringsverktyg för covid-19 slår epidemiologiska modeller

Det simuleringsverktyg som utvecklas vid Umeå universitet visar nu mycket goda resultat.

Ny video om människan och AI
Ny video om människan och AI

Så ska människan och AI mötas – forskare inom WASP och WASP-HS berättar.

Nysatsning på forskning i växande fältet Media AI
Nysatsning på forskning i växande fältet Media AI

Satsningen motiveras av att automatisk analys av kombinerad media i text, bild, och ljud, blir allt viktigare.

Personcentrerad hälso- och sjukvård i en digital tid
Personcentrerad hälso- och sjukvård i en digital tid

WASP-HS, med Umeåprofessor Virginia Dignum i spetsen, är värd för online-konferensen.

Pris till AI-forskare i Umeå
Pris till AI-forskare i Umeå

Diego Calvanese, WASP gästprofessor vid datavetenskapliga institutionen, har erhållt Classic Paper Award 2021.

Unga från Umeå om AI
Unga från Umeå om AI

Ungdomar från Umeå berättar om AI i UNICEF-rapport.

För mer information, kontakta gärna:

Ingrid Söderbergh
Övrig/annan befattning, kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 24
Lena Åminne
Kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 06
Per Melander
Kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 79
Elin Andersson
Kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 90 31
Victoria Skeidsvoll
Kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 75 20
Mikael Hansson
Kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 26