Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 februari 2021)

printicon

Artificiell intelligens vid Umeå universitet

AI, eller artificiell intelligens handlar om system och teknik som kan analysera sin miljö och mer eller mindre självständigt vidta åtgärder för att nå ett specifikt mål. Vid Umeå universitet har forskning och utbildning inom AI bedrivits sedan 1970-talet. Idag arbetar nära 100 forskare och lärare inom området AI och de finns på alla fakulteter – medicin, naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora. 

Stora forskningsprogram
Stora forskningsprogram

Många av våra AI-projekt sorterar in under större nationella forskningsprogram.

AI projekt
AI projekt

Läs mer om Umeå universitets forskning inom AI som spänner över en mängd områden.

Vad är artificiell intelligens?
Vad är artificiell intelligens?

Vad är AI och hur påverkar den redan i dag våra liv?

Rådet för AI och autonoma system, RAI
Rådet för AI och autonoma system, RAI

Arbetar för att stärka och utveckla forskning och utbildning inom AI vid Umeå universitet.

AI-baserade system kan bäddas in i hårdvaruenheter – du har säkert sett robotar inom industri, gruvor och lantbruk. AI finns även i autonoma fordon som drönare, självkörande bussar, dammsugare och gräsklippare och utvecklas snabbt inom vård och sjukvård.

AI-baserade system kan också vara mjukvarubaserade och t ex finnas inbyggt i våra smartphones, där AI räknar ut hur många steg vi tar eller svarar på frågor. Många företag och organisationer använder sig också av AI för att marknadsföra sig optimalt efter dina sökningar på nätet eller rikta information till dig, baserat på de kakor du accepterat. Andra exempel där AI används är röstassistans, tal- och ansiktsigenkänning och bildanalys.

Nära 100 forskare och lärare 

På Umeå universitet har forskning och utbildning inom AI bedrivits sedan 1970-talet. Idag arbetar nära 100 forskare och lärare inom området AI och de finns på alla fakulteter – medicin, naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora. 

Just nu tittar våra forskare bland annat på hur man kan utveckla tekniken och göra den bättre, mer effektiv och tillförlitlig. Vi undersöker också hur man säkerställer att AI-teknik och system följer lagar, etiska riktlinjer och kan förklaras. Samtidigt studerar vi hur utvecklingen mot digitalisering och AI påverkar politik, utbildning, lagstiftning, arbetsliv och medier. Och vad innebär förändringarna rent idéhistoriskt, språkligt och kulturellt? 

För att kunna förse samhället och våra studenter och yrkesverksamma med den kunskap som krävs har en stor och fakultetsövergripande satsning på AI initierats. Målet för de kommande tio åren är att AI går som en röd tråd genom alla våra vetenskapsområden.

Stora, nationella forskningsprogram

Umeå universitet deltar i Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Programme, WASP, det största nationella forskningsprogram som någonsin finansierats av en privat forskningsstiftelse med målet att föra Sverige som land till en ledarroll inom AI.

Umeå universitet är också värd för och koordinerar det nationella forskningsprogrammet The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society, WASP-HS.

Visionen är att nå ökad kunskap om möjligheter och utmaningar med AI och autonoma system med grund i excellent forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Nätverk för dig som är intresserad av AI-frågor

Umeå universitet bygger ett nätverk av forskare, lärare, studenter och yrkesverksamma som vill lära sig, diskutera och samarbeta kring AI-relaterade frågor. UmeAI Network inkluderar seminarier, paneldiskussioner, kurser och andra aktiviteter. Varmt välkommen att delta!

Registrera dig i UmeAI Network

Senaste nytt om AI vid Umeå universitet

Robotar i grupp som går att lita på och förstå
Robotar i grupp som går att lita på och förstå

Umeåforskare studerar grupper av robotar som interagerar med varandra och grupper av människor.

Forskning ger bättre effektivitet i småskaliga molndatacenter
Forskning ger bättre effektivitet i småskaliga molndatacenter

Chanh Nguyen har utvecklat metoder för att förbättra effektiviteten i så kallade Mobile Edge Clouds, MECs.

RAI tänker strategiskt kring AI
RAI tänker strategiskt kring AI

Prorektor Katrine Riklund är ordförande i rådet som ska stärka utvecklingen kring AI vid universitetet.

Doktorander blir framtidens AI-forskare
Doktorander blir framtidens AI-forskare

Doktorander lyfter fram AI inom humaniora och samhällsvetenskap.

12 miljoner till två AI-projekt vid Umeå universitet
12 miljoner till två AI-projekt vid Umeå universitet

Johanna Björklund och Simon Lindgren får 6 miljoner vardera från det nationella forskningsprogrammet WASP-HS.

Virginia Dignum väljs in i IVA
Virginia Dignum väljs in i IVA

Virginia Dignum är ny ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

På gång inom utbildning, fortbildning och samverkan

AI forskare
AI forskare

Nära 100 forskare och lärare vid Umeå universitet är engagerade i områden relaterade till AI.

AI utbildning
AI utbildning

Umeå universitet erbjuder bred utbildning inom artificiell intelligens.

AI samarbeten
AI samarbeten

Samarbeten i olika former är mycket viktigt för utveckling av AI.

frAIday – Allt du vill veta om AI
frAIday – Allt du vill veta om AI

Ny seminarieserie om det senaste inom artificiell intelligens.

Kalendarium AI-seminarium

Putting norms in context
fre
12
feb
Putting norms in context
Tid 12:15 - 13:00 12 februari 12:15 - 13:00
Plats Online via Zoom
Föreläsning. Welcome to #frAIday – a series of inspiring talks on artificial intelligence.
Fortbildning om AI, digitalisering och digitala verktyg: Vad är AI egentligen?
tis
16
feb
Fortbildning om AI, digitalisering och digitala verktyg: Vad är AI egentligen?
Tid 13:15 - 15:00 16 februari 13:15 - 15:00
Plats ZOOM
Föreläsning. AI Competence for Sweden, Humlab och Region Västerbottens Kulturenhet anordnar digitala fortbildningstillfällen för kultursektorn i regionen.
Chanh Nguyen Le Tan, datavetenskap
ons
17
feb
Chanh Nguyen Le Tan, datavetenskap
Tid 13:00 - 16:00 17 februari 13:00 - 16:00
Plats Umeå universitet, Aula biologica.
Disputation. Platsmedveten resursallokering i höggradigt distribuerade datormoln.
Jag och AI – användarmedverkan vid design
fre
19
feb
Jag och AI – användarmedverkan vid design
Tid 12:15 - 13:00 19 februari 12:15 - 13:00
Plats Online via Zoom
Föreläsning. Allt du vill veta om AI.
Att göra data begriplig: från visualisering till kognitiv big data
fre
26
feb
Att göra data begriplig: från visualisering till kognitiv big data
Tid 12:15 - 13:00 26 februari 12:15 - 13:00
Plats Online via Zoom
Föreläsning. En föreläsningsserie om AI.

mars

Covid: en integrerad ekonomisk-epidemiologisk agentbaserad modell
fre
19
mar
Covid: en integrerad ekonomisk-epidemiologisk agentbaserad modell
Tid 12:15 - 13:00 19 mars 12:15 - 13:00
Plats Via Zoom
Föreläsning. En föreläsningsserie om artificiell intelligens där forskare från Umeå universitet och internationellt hyllade experter delar sina rön.
Ett Bayesiansk tillvägagångssätt för att lära sig normer i system med flera agenter
fre
26
mar
Ett Bayesiansk tillvägagångssätt för att lära sig normer i system med flera agenter
Tid 12:15 - 13:00 26 mars 12:15 - 13:00
Plats Online via Zoom
Föreläsning. Allt du vill veta om artificiell intelligens.

För mer information, kontakta gärna:

Ingrid Söderbergh
Kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 24
Lena Åminne
Kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 06
Per Melander
Kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 79
Elin Andersson
Kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 90 31
Victoria Skeidsvoll
Kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 75 20
Mikael Hansson
Kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 26