"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-05-15

Hälsa är en mänsklig rättighet!

NYHET Det var temat för årets internationella sjuksköterskedag, som i Umeå uppmärksammades av Institutionen för omvårdnad, Studierådet, Västerbottens läns landsting, Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet i Common ground.

Vid det här tillfället, 14 maj, presenterade Åsa Hörnsten, professor i omvårdnad, de studenter på både grund- och avancerad nivå som fick pris för bästa examensarbete ht -17.

  • Yvonne Lussenburg: Effekten av aktiv musikterapi på agiterat beteende vid BPSD – en litteraturstudie.
  • Leyla Onur och Mattias Lundmark: Du har ju i alla fall inte cancer längre. Kvinnors upplevelser av att leva med lymfödem efter bröstcancerbehandling. En litteraturstudie.
  • Marlene Nordlander: Äldres upplevelser av vad som har betydelse för matlusten. En intervjustudie med äldre personer som bor i ordinärt boende och har matdistribution.
  • Martin Lundholm: Jämförelse av över- och undertriage av traumapatienter före och efter införandet av nationella traumalarmskriterier i Region Jämtland Härjedalen.
  • Emil Holmgren: Utbildningars betydelse för omhändertagande och överlevnad av traumapatienter – en metaanalys.

Karin Hellström Ängerud föreläste på temat om hälsa som en mänsklig rättighet och det handlade om hennes forskning symtom vid hjärtinfarkt och varför det är viktigt att snabbt söka vård. Utställare var landstingets företagshälsa, Hjärtcentrum, Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet.

Filmen nedan, visades också under eftermiddagen.

Redaktör: Lena Åminne