"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-09-26 Uppdaterad: 2024-02-09, 08:15

Hälsa kopplat till klimatförändringar i fokus för tvärvetenskaplig konferens

NYHET I takt med att klimatförändringarna påverkar luftkvalitet, tillgång på rent vatten, livsmedelsförsörjning, säkerhet och ekonomi ökar risken för en försämrad hälsa. Den 11–12 oktober samlas över 200 deltagare för att belysa frågorna på konferensen ”Connecting Health and Climate Change”.

Konferensen, som anordnas i Stockholm, sammanför forskare, experter, beslutsfattare, företrädare för icke-statliga organisationer och den privata sektorn. Forskare från olika platser över hela världen kommer att bidra med sina perspektiv och diskutera viktiga aspekter kring sambandet mellan klimat och hälsa.

– Det är uppenbart att vi behöver rusta för och tackla stora utmaningar kopplade till klimat, överexploatering och biodiversitetsfrågor i världen – hållbarhets- och omställningsfrågor – och i det här fallet relaterat till hur vi kan förhålla oss till och undvika storskaliga hälsorisker. Tvärvetenskapliga ansatser blir alltmer viktiga. Vi behöver hjälpas åt, säger Henrik Sjödin, som forskar inom folkhälsa, global hälsa och infektionsepidemiologi vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Tillsammans med forskarna Junwen Guo, Raman Preet och Hans Orru, ingår han i ett internationellt team som arrangerar konferensen. Den är en del i Horizon 2020-projektet ENBEL (Enhancing Belmont Research Action to support EU policy making on climate change and health).

Klimatförändringar och överexploatering av naturen kopplat till den biodiversitetskris vi ser idag verkar ha betydande effekt på hälsa och risk för smittsamma sjukdomar.

– En stor del av vår forskning inom forskargruppen handlar om att förstå hur förändringar i den naturliga miljön påverkar risken för smittsamma sjukdomar. Klimatförändringar och överexploatering av naturen kopplat till den biodiversitetskris vi ser idag verkar ha betydande effekt på hälsa och risk för smittsamma sjukdomar, säger Henrik Sjödin.

Forskningen fokuserar även på hur man kan reducera risken för sjukdomsutbrott och pandemier.

– Det kan innebära att vi vill förstå hur och vilka naturliga funktioner som kan verka till att minska smittorisk eller klimatpåverkan. Genom att bevara eller återupprätta naturliga miljöer eller processer, kanske vi kan aktivera och använda oss av funktioner som redan bör finnas naturligt i miljön, säger Henrik Sjödin.

Klimat- och miljörelaterade frågor

Forskarkollegorna Maquines Odhiambo Sewe, Zia Farooq och Chaibo Jose Armando, samtliga från forskargruppen Henrik Sjödin Lab, kommer att presentera vetenskapliga bidrag på konferensen om klimat- och miljörelaterade frågor, dels kring borrelia, West Nile-virus i Europa och dels malaria i Östafrika.     

Vid konferensen kommer flera namnkunniga personer att hålla anföranden, bland andra Jan Fuglestvedt, (CICERO), Cathryn Tonne, (ISGlobal), Vladimir Kendrovski, (WHO European Centre for Environment and Health), Aleksandra Kazmierczak, (European Environment Agency), Halshka Graczyk, (International Labour Organization), Ida Knutsson, (Folkhälsomyndigheten) och Anders Nordström, (Utrikesdepartementet).

Tre symposier på agendan

Konferensen kommer också att ha tre särskilda symposier, där ett leds av ENBEL och de övriga två av Belmont Forum och ett nybildat kluster av Horizon Europe-projekt inom klimat och hälsa. Det sistnämnda symposiet organiseras av Raman Preet.

– Vi hoppas att konferensen kommer leda till att människor med olika kunskaper och inriktningar inom klimat och hälsa möts, samtalar och delar kunskap vilket förhoppningsvis skapar synergier som tar fältet framåt mot ny kunskap. Frågor kring sambandet mellan klimat, biodiversitet och hälsa behöver uppmärksammas mer, säger Henrik Sjödin.

För den som inte kan vara på plats finns möjlighet att delta digitalt eller lyssna på en inspelning. Mer information om konferensen.

Fakta

Horizon 2020-projektet ENBEL (Enhancing Belmont Research Action to support EU policy making on climate change and health) samordnar ett nätverk av internationella hälso- och klimatforskningsprojekt som finansieras av Belmont Forum och EU.

ENBEL syftar till att bidra med kunskap och policyråd om klimatförändringar kopplat till hälsa för att stödja anpassning och motståndskraft.

Forskarna Henrik Sjödin och Junwen Guo representerar Umeå universitet som part i projektet ENBEL. Läs mer om projektet. 

För mer information kontakta gärna

Raman Preet
Forskningssamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 21
Junwen Guo
Staff scientist
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 28