"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-04-30

Hälsa och välstånd i fokus på ministermöte

NYHET Forska Sverige arrangerar tillsammans med bland annat flera lärosäten ministermöte där representanter från Umeå kommer att ha en framträdande roll.

Vid konferensen den 6 maj kommer Sveriges tre ministrar för näringsliv, forskning och hälsa att ta del av och diskutera de åtgärdsförslag och handlingsplaner som organisationerna i "Agenda för hälsa och välstånd" gemensamt arbetat fram, under ledning av stiftelsen Forska!Sverige.

Konferensen kommer att fokusera på fyra målområden:

  • Excellent forskning och utbildning
  • En kvalitetsdriven vård med patienten i fokus
  • En nationell struktur för forskning och kvalitetsutveckling
  • Ett internationellt konkurrenskraftigt näringslivsklimat

En av huvudtalarna vid konferensen är Umeå universitets rektor Lena Gustafsson, som menar att detta är ett tillfälle när man, med denna agenda som utgångspunkt, förhoppningsvis kan ha en viktig diskussion inför framtida vägval och fortsätter:

– Agendan är ämnad att ge viktiga synpunkter och underlag i arbetet med den kommande forskningspropositionen, men den kan förhoppningsvis också bidra brett till den fortsatta utvecklingen av för Sverige väldigt viktiga framtidsfrågor för hälsa och välstånd.

Förutom Lena Gustafsson medverkar från Umeå även Västerbottens läns landstingsdirektör Anders Sylvan som talare vid konferensen.

Konferensen kommer att hålls onsdagen den 6 maj, kl.08.45-16.00 
i Aula Medica, Karolinska Institutet i Stockholm.

Redaktör: Per Melander