"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-04-23

Hälsan hos våldsutsatta kvinnor i Vietnam påverkas av sociala förväntningar

NYHET Vietnamesiska kvinnors hälsa drabbas om de utsätts för våld från en manlig partner, men hälsan påverkas också av den sammantagna livssituationen i vardagen. Det konstaterar Viveca Larsson i den avhandling som hon försvarar vid Umeå Universitet den 25 april.

Trots ett starkt politiskt engagemang för jämställdhetsfrågor i det vietnamesiska samhället, sker våld i hemmet i samma utsträckning i Vietnam som i många andra länder i världen. Kvinnor bär ett ansvar för familjens välbefinnande, även när hon utsätts för våld från sin make. Familjen är basen för omvårdnad och har haft en central funktion i Vietnam under det senaste århundradets många samhällsförändringar.

Viveca Larsson, doktorand vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, fokuserar i sin avhandling på upplevelsen av hälsa hos kvinnor som utsätts för våld i familjen och deras relation till hälsa ur tre perspektiv: kvinnor som utsatts för våld från sin manliga partner, familjer utan våld som hanterar hälsoproblem och konflikter i vardagen, samt personer som i sin profession arbetar mot våld.

– Våldet är en del av hela livssituationen där flera aspekter samverkar. Kvinnornas hälsa påverkas av såväl fysiska och psykiska skador, som en upplevelse av sårbarhet och utsatthet de upplever. Dessutom påverkar våldet också det omhändertagande och stöd kvinnorna förväntas ge familjen.  Mannen kan till exempel använda fysiskt våld som utpressning för att lura pengar av kvinnan som då får svårt att betala skolavgifter och kläder till barnen. Även om kvinnorna lägger skulden för våldshandlingarna på männen, hamnar de i en väldigt sårbar och utsatt situation. Detta sammantaget påverkar både deras egen och familjens möjlighet till hälsa, säger Viveca Larsson.

Avhandlingen visar vidare att kvinnornas upplevelse av hälsa var starkt kopplat till möjligheten att leva upp till omgivningens krav och att följa med i samhällsutvecklingen. Detta gäller både våldsutsatta kvinnor och för familjer utan våld. Utanförskap ansågs innebära leda och tristess, vilket familjerna betraktade som hälsorelaterade problem, som behövde förebyggas genom empati, sammanhållning och konfliktlösning i vardagen. Att bygga en social gemenskap var viktigt för de personer som i sin profession arbetade med att förebygga och stödja kvinnor som utsatts för våld.

– Ett samordnat perspektiv mellan kvinnornas upplevelser av sårbarhet i vardagen, den professionella synen på våld som mannens handlingar, samt grannfamiljernas uppfattning om att problemen vid våld i familjen ligger i relationen mellan makarna behövs för att kvinnorna ska få möjlighet att uppleva hälsa, säger Viveca Larsson.

Viveca Larsson kommer från Göteborg. Hon är doktorand vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet. Hon kan nås på:Telefon: 073-622 39 16
E-post: viveca.larsson@nhv.se
 

Foto: Kristoffer Alin

Fredagen den 25 april försvarar Viveca Larsson, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, sin avhandling med titeln: "A suffering heart": On the health of women living with violence in Vietnam (avhandlingen är på engelska). Opponent: Elisabeth Faxelid, professor, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet.
Huvudhandledare: Anders Möller, Nordic School of Public Health NHV och Ersta Sköndal högskola.

Disputationen äger rum kl. 09.00 vid Norrlands universitetssjukhus, Rum 135, by 9A.

Avhandlingen är publicerad digitalt.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz