"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-09-06

Hälsoriskerna med oorganiska kloraminer i arbetsmiljön utvärderade

NYHET Nordiska Expertgruppen (NEG) har utvärderat hälsoeffekterna av oorganiska kloraminer i arbetsmiljön i en ny rapport. För trikloramin rekommenderar NEG ett hälsobaserat nivågränsvärde på 0,1 mg/m3.

Oorganiska kloraminer bildas i miljöer där klorering används för desinfektion av vatten. Yrkesmässig exponering förekommer till exempel i badhus och i livsmedelsindustrin. I badhusluft är trikloramin den dominerande oorganiska kloraminen. I livsmedelsindustrin är lufthalten av mono- och dikloramin ofta högre. Kunskapen om mono- och dikloramin är bristfällig.

Trikloramin är kraftigt irriterande, framför allt för ögon och övre luftvägar. Exponering för trikloramin kan förvärra astma, men huruvida ämnet orsakar astma kan i dagsläget inte utvärderas. I en studie på badhuspersonal sågs irritation vid 0,4 mg/m3. Med detta som utgångspunkt rekommenderar NEG ett hälsobaserat nivågränsvärde på 0,1 mg/m3 (personburen provtagning). Detta motsvarar 0,2 mg/m3 vid stationär provtagning i badhusmiljö.

Författare till rapporten är Gunilla Wastensson, med dr och överläkare vid Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och Kåre Eriksson, docent och senior universitetslektor vid Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, Enheten för hållbar hälsa, Umeå universitet.

Kontaktuppgifter