"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-04-11

Hälsosamma livsstilsförändringar kopplade till lägre risk för typ 2-diabetes

NYHET Befolkningsinriktade insatser för att främja hälsosamma livsstilsförändringar, såsom att minska i vikt och äta en mer fiberrik kost, kan vara ett effektivt sätt att minska förekomsten av typ 2-diabetes. Enligt en studie som publicerats i International Journal of Behavioral Nutrition & Physical Activity.

En longitudinell kohortstudie gjord på hälsodata insamlad inom Västerbottens hälsoundersökningar visar att varje ny hälsosam vana är associerad med en i snitt 8 procent lägre individuell risk att utveckla typ 2-diabetes. I studien var en mer fiberrik kost associerat med en dubbelt så stor (16 procentig) riskminskning. Den publicerade studien gjordes inom VIPCAM, ett forskningssamarbete mellan forskare vid Umeå universitet och University of Cambridge.

Studien ingår i ett projekt som syftar till att utforska effektiva strategier för att minska förekompsten av typ 2-diabetes på befolkningsnivå. I en tidigare publicerad första del av VIPCAM-studien framgick att förebyggande folkhälsostrategier för att förhindra viktökning bland vuxna har potential att motverka dubbelt så många fall av typ 2-diabetes jämfört med program endast inriktade på individer med hög diabetesrisk på grund av fetma.

Olov Rolandsson.
Foto: Mattias Pettersson.

– Som helhet visar VIPCAM-studien att breda insatser som syftar till att öka och behålla graden av hälsosamma vanor som påverkar vikt och blodsockerkontroll är potentiellt effektiva sätt att förhindra typ 2-diabetes på befolkningsnivå, säger Olov Rolandsson, som är professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, allmänmedicin, och sisteförfattare av den vetenskapliga artikeln.

– Att just fiberrik kost verkar ha så pass god effekt när det gäller minskad diabetesrisk är inte helt förvånande då kostfibrer påverkar blodsockeromsättningen på ett postivit sätt. Det har tidigare visats att högt fibertintag är kopplat till lägre diabetesrisk. Det här är däremot den första studien som visat att en ökning av fiberintaget också är kopplad till lägre risk, inte bara att ha haft ett högt intag från början.

I den nu publicearde studien har forskare analyserat data från Västerbottens hälsoundersökningar, ett hälsofrämjande program i norra Sverige med syfte att minska förekomsten av hjärt- och kärlsjukdom. I den unika hälsoundersökningen, som är den största i sitt slag och har en deltagarfrekvens på ungefär 70 procent, ingår standardiserade hälsoundersökningar för människor mellan 30 och 60 år som bland annat undersökt förekomsten av diabetes. Deltagarna svarar även på en livsstilsenkät vid första undersökningen och igen vid uppföljningen efter 10 år.

Forskarna vid Umeå och Cambridge universiteten studerade en kohort på 35 680 personer. De undersökte associationen mellan förändringar i livsstilsfaktorerna fysisk aktivitet, kostintag av fett och fiber samt alkohol- och tobakskonsumtion över 10 år, och andelen deltagare som utvecklade typ 2-diabetes. Deltagarnas individuella livsstilsfaktorer summerades till ett individuellt poängvärde över personens riskfaktor för att utveckla typ 2-diabetes. I analysen justerades för störfaktorer såsom kön, ålder, BMI, förekomst av diabetes i familjen, och utbildningsnivå.

Resultaten visade att:

  • Vid första undersökningen hade deltagare i snitt två hälsosamma livsstilsbeteenden. Vid uppföljningen 10 år senare var snitte tre hälsosamma beteenden per deltagare.
  • Vid den andra undersökningen efter 10 år hade 1 184 (eller 3,3 procent) av deltagarna utvecklat typ 2-diabetes.
  • En utveckling mot mer hälsosamma beteenden var associerat med 8 procent lägre risk för att utveckla typ 2-diabetes vid anammandet av varje nytt hälsosamt beteende, exempelvis när deltagare gick från två till tre beteenden.
  • Ökat intag av fiberrik kost hade särskilt stark skyddande effekt. Att öka fiberintaget med minst 3 gram per 1000 kalorier per dag var associerat med 16 procent lägre risk att utveckla typ 2-diabetes. Fibermängden motsvarar två päron eller 100 gram hasselnötter.
Adina Feldman.
Foto: Ian Farrell.

– Resultaten av våra studier visar att interventionsstrategier som vänder sig mot befolkningen är ett viktigt komplement till strategier inriktade på högriskindivider och borde utforskas mer. Anledningen är dels att gränsdragningen för vad som utgör en hög risk för att utveckla typ 2-diabetes är svår och att högriskpersoner bara utgör en liten del av den grupp som riskerar att utveckla sjukdomen, säger Adina Feldman, som är post-doc vid University of Cambridge och försteförfattare av artikeln.

Forskningen har finansierats av Vetenskapsrådet, Forte, Västerbottens läns landsting och brittiska Medical Research Council.

Länk till artikeln i International Journal of Behavioral Nutrition & Physical Activity

För mer information, vänligen kontakta:

Olov Rolandsson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, allmänmedicinTelefon: 090-785 35 71
E-post: olov.rolandsson@umu.se

Adina Feldman, MRC Epidemiology Unit, University of CambridgeTelefon: +44 1223 769 173
E-post: adina.feldman@mrc-epid.cam.ac.uk

Om publiceringen:

International Journal of Behavioral Nutrition & Physical Activity, artikel: Change in lifestyle behaviors and diabetes risk: evidence from a population-based cohort study with 10 year follow-up. Författare: Adina L. Feldman, Gráinne H. Long, Ingegerd Johansson, Lars Weinehall, Eva Fhärm, Patrik Wennberg, Margareta Norberg, Simon J. Griffin och Olov Rolandsson. DOI: 10.1186/s12966-017-0489-8.

Foto: Mostphotos.

Redaktör: Daniel Harju