"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-10-07

Halvdag om forskningens tillgänglighet

NYHET Humanistisk fakultet bjöd tillsammans med Institutionen för kultur- och medievetenskaper in till en diskussion om tillgängligheten för forskning.

Text: Hanna Kalla


Många debatter pågår kring hur tillgänglig, eller inte, forskningen är. Under forskningshalvdagen diskuterades speciellt den forskning som är finansierad av offentliga medel, men som sedan inte blir öppet tillgänglig till exempel eftersom den hamnar bakom betalväggar. 

Helena Pettersson, vice prefekt vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper, planerade forskningshalvdagen som fokuserade på Plan S och cOAlition S. EU-initiativet Plan S syftar till att vetenskapliga publikationer från offentligt finansierad forskning ska publiceras med öppen tillgång och också tillgängliggöra forskningsdata från och med 1:a januari 2021.

 

 

Olika aktörer och experter diskuterade genomförandet av Open Access-publiceringar och Open Access-data från olika synvinklar. Reaktionerna kring Plan S har varit starkt positiva och negativa och en sak som fokuserats på är hur alla vetenskaper ska förhålla sig till de regler som inte, enligt vissa, passar alla vetenskapsområden. Humaniora är till exempel en inriktning där forskningsmaterial kan innehålla känsliga uppgifter och en publicering av denna skulle kunna ha konsekvenser för dessa.

Deltagarna i debatten lyfte den kritiken mot en one size fits all-lösning som vissa menar att Plan S innebär. Medan andra menade att Plan S är ett nödvändigt steg i rätt riktning för att få bukt på problemen med forskningens otillgänglihet och skulle leda till en större delning av forskningen.

 

 

De flesta verkar överens om att offentligt finansierad forskning ska vara öppen för allmänheten och att den tillgängligheten är bra. Viss kritik ligger i att Plan S ses som för enkel och inte tar hänsyn till speciella förhållanden som råder inom vissa discipliner där känsligare material hanteras.

Deltagande under halvdagen var Helena Pettersson, moderator, Umeå universitet. Britta Lundgren, om Science Europe, Tommy Dahlén från FORTE och Björn Halleröd från Vetenskapsrådet. Lissa Nordin från Formas, Mikael Sjögren från Umeå universitetsbibliotek och Gustav Nelhans från Borås högskola.

Läs mer om initiativet Plan S och cOAlition S

Läs mer om Umeå universitets syn på Open access