"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-11-17

Han har fört Botniabanan i mål

NYHET För 40 år sedan studerade Lennart Westberg till civil­ekonom vid Umeå universitet. Under karriären har han mött många sporrande utmaningar och för tio år sedan kom erbjudandet om att bli VD för Botniabanan AB.– En sådan chans får man bara en gång i livet, säger han.

Foto: Mikael Lundgren

Lennart kommer ursprungligen från Örnskölds­vikstrakten. Att han skulle läsa vidare efter gymnasiet var givet trots att ingen direkt aka­demisk tradition fanns i familjen.

– Jag hade vad man brukade kalla för läs­huvud och uppmuntrades att söka till univer­sitetet. Att det blev just Umeå universitet var naturligt, säger han.

Studentåren minns han som en tid när det mesta var enkelt och svart eller vitt. Universi­teten sjöd av politiska diskussioner och Lennart upplevde det som uppfriskande. Själv var han främst fokuserad på studierna och trots att han trivdes fint med studentlivet så ville han vidare och ut i arbete så fort som möjligt.

Från Örnsköldsvik till Ryssland

Efter avslutad examen tänkte han sig söderut, men året var 1972 och lågkonjunktur gjorde att arbetsmarknaden var tuff. Då dök möjligheten till ett jobb på skogsindustrikoncernen Mo och Domsjös (nu Holmen AB) huvudkontor i Örnsköldsvik upp och Lennart nappade.

– Här fick jag massor av erfarenheter och jag stannade i företaget till 1997, de sista åren som fabrikschef för Domsjö Fabriker, berättar han.

Kunder i Ryssland gav honom oväntat an­vändning av den ryska som han lärt under gymnasietiden, och så småningom fick han studera det ryska samhället på närmare håll – när han i mars 1997 blev anställd som VD på Tetra Laval, en världsomspännande industri­koncern inom förpacknings- och livsmedels­ system, i Svetogorsk i Ryssland.

– Här fanns en helt annan arbetskultur än den som jag hade mött. Människorna var inte vana att agera självständigt och det innebar att jag fick lära mig att tänka annorlunda och ibland utanför de vanliga ramarna, beskriver Lennart.

– Samtidigt var det en spännande tid där män­niskor från olika länder – med olika språk – arbetade sida vid sida.

En fantastisk chans

Tre år senare återvände Lennart till svensk mark och så småningom kom erbjudandet om att bli VD för Botniabanan AB.

– Det var en fantastisk chans och jag tack­ade ja, berättar Lennart, som nu – tio år och många mil räls senare – beskriver den här tiden som spännande, rolig och intressant. Han talar varmt om kompetenta medarbetare men stick­er inte under stol med att det ibland varit tufft och osäkert.

– Just osäkerheten har varit svårast. Att lägga om planerna och arbeta vidare utifrån de domstolsbeslut som fattats när det gällt miljö­prövningen i Umedeltat gjorde också att arbe­tet drog ut på tiden. Man kan nästan likna planeringen av arbetet vid ett avancerat elek­tronikschema, med olika vägval beroende på vilka beslut som skulle komma att fattas.

Järnvägen i  mål

Den 28 augusti var Lennart en av passagerarna på invigningståget som rullade från Kramfors till Umeå Östra.

– Det kändes fantastiskt att äntligen vara framme vid målet men samtidigt lite overkligt. Invigningen var en klang- och jubelfest. Inte nog med att alla resecentrums invigningar var fyllda av glada och förväntansfulla människor, på många ställen efter banan vinkade folk med flaggor. Jag såg till och med människor som vajade med solrosor.

Lennart tror att Botniabanan kommer att få stor betydelse för samarbetet mellan städerna längs Norrlandskusten och underlätta när kommunerna behöver låna kompetens från varandra.

– Den kommer förstås att betyda mycket för arbetspendlare, men borde också ge möjlighet till samverkan om till exempel konserthallar och äventyrsbad på ett nytt sätt. Man får inte heller glömma konkurrenskraftig godstrafik som ett viktigt argument för att näringslivet i Norrland ska fortsätta att utvecklas.

När det gäller Norrbotniabanan säger Len­nart att samma argument som fört Botniabanan till verklighet gäller även för den.

– Sedan är det en tidsfråga innan beslut om Norrbotniabanan tas. Men ett är klart – en framgångsrik start av trafiken på Botniabanan kommer att göra det lättare att fatta ett positivt beslut.

Lennarts uppdrag för Botniabanan AB är snart avslutat.

– Vi får se om det väntar någon ny utmaning runt hörnet. Samtidigt har jag blivit farfar, så livsperspektiven förändras. Det som händer i livet är till stor del en slump. Men när chan­serna dyker upp gäller det att vara aktiv och våga ta vara på dem, säger han.

Redaktör: Anette Olofsson