"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-10-05

Han tar videokonferensen till nästa nivå

NYHET Trots att det finns mängder av videokonferenssystem spenderar företag fortfarande stora summor pengar och tid på att hålla möten ansikte mot ansikte. Muhammad Sikandar Lal Khan visar hur man kan använda verklighetstrogen interaktiv teknik så att upplevelsen i en videokonferens närmar sig känslan av att vara på plats. Han försvarar sin avhandling tisdagen den 10 oktober vid Umeå universitet.

Muhammad Sikandar Lal Khan. Foto: privat

I jämförelse med interaktion ansikte mot ansikte saknar videokonferenssystem verbala och icke-verbala gester och signaler, vilket resulterar i bristande upplevelse av närvaro. Den nya teknik som Khan har utvecklat i sin doktorsavhandling är ett första steg mot nästa generations videokonferenssystem.

– Föreställ dig en framtida videotelefonkonferens där interaktiv teknik transporterar dig till en annan plats i realtid och ger dig samma perceptuella erfarenhet som om du faktiskt är närvarande och finns på plats. Den nya tekniken minimerar avståndet mellan olika platser och tar människor som befinner sig på distans närmare varandra, säger Muhammad Sikandar Lal Khan.

Datormedierad kommunikation (CMC) definieras som kommunikation mellan människor på distans med hjälp av datorteknik. CMC har gått igenom många förändringar; ursprungligen var det baserat på text, efter några år ändrades det till röst och i dag har vi ljud-videokommunikation. Frågan är vad som kommer härnäst?

Muhammad Sikandar Lal Khan presenterar i sin avhandling teorier och konceptuella ramar för framtida videotelekonferensteknik. Hans forskning inramas av en grundläggande filosofisk förståelse av ”hur mänskliga varelser existerar och interagerar med varandra och med den verkliga, fysiska omvärlden”. Han integrerar sedan detta i designandet av en ny videotelekonferensteknik där två actionrobotar används för att visa huvudgester och ansiktsuttryck tillsammans med vanlig ljud-video-konversation. Khan har också utvecklat en ny algoritm för att uppskatta huvudposition genom att använda datorns enkla webbkamera.

Han är först med att introducera ett telekonferenssystem baserat på virtuell verklighet, VR. Han har också bidragit till att utveckla algoritmer för datorseende som löser problem med dolda ansiktsdelar vid användning av VR-headset.

– Den nya verklighetstrogna interaktiva tekniken som presenteras i min avhandling möjliggör handlingskapacitet och förkroppsligade interaktioner under videotelekonferenser. Dessa två parametrar är viktiga komponenter i ansikte-mot-ansikte-interaktioner. Resultatet av mina experiment visar att jämfört med traditionell videotelekonferensteknik, ökar de lösningar jag tagit fram känslan av närhet mellan personer som befinner sig på långt avstånd från varandra, säger Muhammad Sikandar Lal Khan.

Läs hela avhandlingen

Om disputationen:

Tisdagen den 10 oktober 2017 försvarar Muhammad Sikandar Lal Khan, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet, sin avhandling med titeln: Presence through Actions: Theories, Concept, and Implementations. Svensk titel: Närvaro genom handling: Teori, koncept och implementering.Disputationen äger rum klockan 09:00 i sal Triple Helix, Samverkanshuset, Umeå universitet.
Fakultetsopponent är Professor Jiebo Luo, Institutionen för datavetenskap, University of Rochester.

För mer information, kontakta gärna:

Muhammad Sikandar Lal Khan, Institutionen för tillämpad fysik och elektronikMobil: 073-69 99 477 
E-post: muhammad.sikandar.khan@gmail.com

Redaktör: Ingrid Söderbergh