"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-10-02

Handelns studentuppsatspris 2019

NYHET I tisdags fick två av våra alumner, Johannes Pers och Linn Grubbström (de skrev uppsats våren 2018), ta emot handelns studentuppsatspris 2019 för deras uppsats ”Self-service technology i restaurangbranschen”! De har därmed vunnit ett stipendium på 20 000 kr som delas ut av Hakon Swenson Stiftelsen.

Motiveringen från juryn löd: 

Digitaliseringen har medfört nya teknologiska möjligheter för självbetjäning, men konsumenters uppfattning av självbetjäningsteknologier kan variera kraftigt.

I uppsatsen undersöks vilka faktorer som påverkar konsumenters attityder och tillfredsställelse med självbetjäningsteknologi i form av en app vid restaurangbesök. Resultaten visar att upplevd användbarhet, enkelhet, nöje, pålitlighet och support vid behov påverkar attityd och tillfredsställelse positivt, medan behov av interaktion med personal och avsaknad av personlig service påverkar negativt. Däremot hade varken ekonomisk kompensation eller teknikberedskap signifikant påverkan.

Studien är väl genomförd och har utmynnat i en välskriven uppsats som bidrar till kunskap om konsumenters attityder och tillfredsställelse med självbetjäningsteknologi. Resultaten har också relevans för många företag inom handeln, där smartphones och appar används eller kan användas för självbetjäning utöver de självbetjäningsteknologier som sedan länge är etablerade.